Basisschool Oranje Nassau

Buitendorpstraat 1 2471 AW Zwammerdam

  • Schoolfoto van Basisschool Oranje Nassau
  • Schoolfoto van Basisschool Oranje Nassau
  • Schoolfoto van Basisschool Oranje Nassau
  • Schoolfoto van Basisschool Oranje Nassau
  • Schoolfoto van Basisschool Oranje Nassau

In het kort

Toelichting van de school

De Oranje Nassau is een open christelijke school: iedereen is bij ons welkom. Als enige basisschool in het dorp Zwammerdam bieden we plaats aan álle kinderen uit ons dorp. Eigenlijk is de Oranje Nassau een leefgemeenschap waar kinderen niet alleen naartoe komen om iets te leren, maar zich kunnen ontwikkelen en maximaal kunnen ontplooien. Kennis opdoen en de lesstof opnemen is belangrijk, maar zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en oprechte aandacht voor elkaar zijn essentieel voor de toekomst van onze kinderen.

Oranje Nassau mag zich vanaf 2017 Excellente School noemen. Elke drie jaar ontvangen wij inspectie en de commissie Excellente Scholen voor een externe audit. Zowel de inspectie van het onderwijs als de jury excellente scholen roemen Oranje Nassau om het innoverend onderwijs, de verstandige keuzes, het schoolklimaat, het gevarieerde lesaanbod en onze gehele kwaliteitszorg.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Excellente school vanaf 2017
  • Leren van en met elkaar
  • Leren Zichtbaar Maken
  • Ieder kind is uniek/portfolio
  • Wetenschap en Technologie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
115
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We willen de school een veilige plaats laten zijn voor allen die er thuis horen. Daarom geven we ook aandacht aan het parkeren rondom de school, houden we de buitendeuren zo veel mogelijk gesloten en voorzien kinderen die in groepsverband tijdens schooltijd onder verantwoordelijkheid van een teamlid over straat gaan van een geel, opvallend, veiligheidshesje.

Terug naar boven