Rooms Katholieke Basisschool Sint Lidwina

Zwaagdijk 423 1685 PD Zwaagdijk-West

  • Ons onderwijs is geslaagd als we kinderen zien met glinsterende ogen, omdat het plezier heeft, zich fijn voelt en nieuwsgierig is.
  • Wij werken aan een aanbod ICT, wetenschap en techniek. Onze leerlingen leren o.a. programmeren in Scratch.
  • Naast de basisvaardigheden besteden wij ook aandacht aan sociale vaardigheden en actief burgerschap. Prins en prinses Carnaval!
  • Wij leren onze leerlingen iets voor het leven: creativiteit, flexibiliteit, samenwerken, initatief nemen en meer.
  • Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen betrokken zijn bij hun eigen ontwikkeling. Wat kan ik al goed? Wat wil ik nog graag leren?

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Onze leerlingen uit groep 6-7-8 vullen elk jaar een vragenlijst in om de leerlingtevredenheid te peilen. 

Sinds 2013 hebben wij een leerlingenraad waarbij 4 leerlingen alle leerlingen vertegenwoordigen middels vijf vergaderingen per jaar waarin schoolse zaken worden besproken. De leerlingenraad is er om mee te denken en te beslissen over wat er op school en in de klassen gebeurt. Ze zijn een vertegenwoordiging van de overige leerlingen en daarnaast fungeren ze als klankbord voor de directie. Deze vindt het belangrijk om in sommige gevallen te weten hoe kinderen naar bepaalde zaken kijken voordat er beslissingen worden genomen. De leerlingenraad wordt elk schooljaar begin september gekozen middels een stemronde door leerlingen uit groep 5, 6, 7 en 8. De vergaderingen van de leerlingenraad worden geleid door de directie. Door deel te nemen aan de leerlingenraad willen we onze leerlingen o.a. meegeven dat ze een stem hebben, op school en daarbuiten, en dat leren ze om hun mening en gevoel te verwoorden. Daarnaast is het goed om leerlingen verantwoordelijkheid te geven en daar dragen wij op deze manier aan bij. 

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR) welke bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders. Zij vergaderen zesmaal per jaar over onderwijskundige en schoolse zaken.

Onze school heeft tevens een oudervereniging (OV), welke bestaat uit een groep ouders. Als het nodig is sluit er een teamlid aan bij een vergadering van de OV. De OV ondersteunt het team bij het uitvoeren van activiteiten zoals Sinterklaas, kerstmis en schoolreisje. 

Op meerdere momenten in het jaar worden ouders in de gelegenheid gesteld om met directie en het team in gesprek te gaan over de inhoud van het onderwijs. Dit gebeurt in een informele setting tijdens bijvoorbeeld een van onze onderwijscafés. Hier wordt van ouders verwacht dat ze meedenken en/of geïnformeerd worden over zaken die spelen binnen de school of de wijk/dorp.

De tevredenheid van ouders peilen wij jaarlijks. Het rapport van het meest recente onderzoek naar de oudertevredenheid is in te zien via www.scholenopdekaart.nl

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven