RKBS St. Jozef

Zwaagdijk 204 1682 NP Zwaagdijk-Oost

  • Schoolfoto van RKBS St. Jozef
  • Schoolfoto van RKBS St. Jozef
  • Schoolfoto van RKBS St. Jozef

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De afgelopen jaren hebben wij veel aandacht gehad voor groepsprocessen. Onze methode Leefstijl hebben we praktischer ingericht. We starten het schooljaar met de gouden weken waarin we werken aan de groepsdynamiek. We spelen regelmatig samenwerkende en vormende energizers met de groep. Ook geven alle leerlingen dagelijks aan welk gevoel ze ervaren bij binnenkomst. Daardoor gaat het gesprek veel over hoe je je voelt en dit verhoogt zeker het empatisch vermogen van kinderen.

Toch zijn er altijd mogelijkheden om te verbeteren. Pest gedrag zien wij natuurlijk het liefst helemaal niet. Echter in de praktijk is dit altijd iets waar we alert op moeten zijn en kinderen in moeten onderwijzen. Observatieinstrumenten als 'ZIEN' van ParnasSys houden ons hier scherp in. Waar nodig kunnen we dan tijdig ingrijpen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Elke twee jaar vragen wij ouders om de oudertevredenheidsvragen in te vullen. In 2023-2024 hebben we dit gedaan. Ouders zijn over het algemeen tevreden over de school. Ook tussendoor bevragen wij ouders op deelonderwerpen, dit doen we tijdens oudercafés en koffieochtenden. 

In de laatst afgenomen vragenlijst is te zien dat de volgende vraag een iets lagere score heeft als de gemiddelde score: In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau? Sinds dit schooljaar betrekken we de ouders en leerlingen op een andere manierbij het proces van de leerling. In de ouder-kindgesprekken staat voortaan het proces centraal en licht de leerling dit toe bij deze gesprekken. Zo kan de leerling beter zelf aangeven waar zijn/haar ontwikkelbehoefte ligt.

Het tevredenheidsonderzoek van 2023-2024 is als 'onbetrouwbaar' bestempeld doordat deze door te weinig ouders is ingevuld: 22 in plaats van de vereiste 47 voor een minimaal gewenste betrouwbaarheid. Bij een toekomstige enquete gaan we de ouders actiever aanzetten tot deelname.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven