RKBS St. Jozef

Zwaagdijk 204 1682 NP Zwaagdijk-Oost

  • Schoolfoto van RKBS St. Jozef
  • Schoolfoto van RKBS St. Jozef
  • Schoolfoto van RKBS St. Jozef

Het team

Toelichting van de school

Op de website van onze school vindt u de namen en gezichten van alle teamleden. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof worden leerkrachten vervangen door leerkrachten die zijn aangenomen in de interne vervangingspool van SKOWF. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van invalleerkrachten die ingeschreven staan in de invalpool bij Driessen. Tenslotte is er soms nog de mogelijkheid dat het probleem intern wordt opgelost.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school bestaat uit vier combinatiegroepen; groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8.

Onze vakleerkracht bewegingsonderwijs geeft wekelijks aan elke groep twee lessen gym in de sporthal die binnen ons multifunctionele gebouw aanwezig is.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ondersteuningsprofiel

Iedere school stelt een ondersteuningsprofiel op. Wij werken met andere scholen samen om passend onderwijs binnen het samenwerkingsverband te realiseren. De Westfriese Knoop.

De Leertuin                                                                 

De Leertuin is een bovenschoolse voorziening voor leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 binnen SKO West-Friesland. Er is een locatie in Obdam, Wognum en Andijk.                                                                                                                

De Leertuin is er voor leerlingen die in hun eigen klas al verdieping en verrijking krijgen, maar daarnaast meer en andere uitdaging nodig hebben. Het aanbod en de omgang met ontwikkelingsgelijken biedt nieuwe, extra uitdagingen voor deze leerlingen. In de Leertuin wordt aandacht besteed aan leerdoelen die specifiek zijn voor deze leerlingen,  worden ze op niveau uitgedaagd en leren ze omgaan met frustratie doordat de lat hoog gelegd wordt. 

De Leertuin zet in op:

  • leren van en met elkaar ( ontwikkelingsgelijken/ peers)
  • uitdaging op niveau
  • leren leren
  • executieve vaardigheden zoals: plannen, doorzetten en presteren naar vermogen, werkhouding, e.a.

Samen leren aan de hand van interessante en boeiende uitdagingen. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij zijn een kleine school en hebben al onze leerlingen goed op het netvlies. Onze intern begeleider coördineert dit proces. Er is een planmatige aanpak om al onze leerlingen meerdere keren per jaar op een vast moment, en ad hoc waar nodig, te bespreken en te volgen. Wij zijn hier uitermate zorgvuldig in. Op elk mogelijk gebied waar we de expertise niet zelf hebben vragen wij externen ons hierin te ondersteunen. Van leerlingen met een niet nederlandse achtergrond tot aan leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, voor elke onderwijsbehoefte zoeken wij een zo goed mogelijk passende oplossing. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Ons aanbod voor het jonge kind is goed doordacht. Wij hebben naast het reguliere programma ook aanbod voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben voor de Nederlandse taal, woordenschat of extra uitdaging. Wij hebben hier speciale ondersteuningsprogramma's voor. 

Terug naar boven