RKBS St. Jozef

Zwaagdijk 204 1682 NP Zwaagdijk-Oost

  • Schoolfoto van RKBS St. Jozef
  • Schoolfoto van RKBS St. Jozef
  • Schoolfoto van RKBS St. Jozef

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool St. Jozef in Zwaagdijk-Oost. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontdekken
  • Verbonden
  • Respect
  • Vertrouwen
  • Positief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De St. Jozef is de enige basisschool in het dorp Zwaagdijk-Oost. Het aantal leerlingen is in de afgelopen jaren gestegen door de komst van een nieuwbouwwijk. We verwachten dat deze groei de komende jaren zal doorzetten.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
88
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Een gesprek met de leerkracht is dagelijks na schooltijd tot half 5 mogelijk.

Er zijn ook gesprekken die van te voren in de agenda vast staan. Dit zijn de startgesprekken in september en de voortgangsgesprekken in februari en juni.

Naast deze gesprekken zijn er ook individuele afspraken die met ouders worden gemaakt als dit nodig is. Bijvoorbeeld bij signalen waar kinderen vastlopen, niet lekker in hun vel zitten of meer nodig hebben dan het reguliere aanbod. De aanleiding hiervoor kan zowel van ouders als van leerkrachten zijn. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven