Roald Dahl basisschool voor Daltononderwijs

Meetketting 1 1689 XD Zwaag

  • De school voor Daltononderwijs in de Bangert & Oosterpolder
  • Schoolfoto van Roald Dahl basisschool voor Daltononderwijs
  • Schoolfoto van Roald Dahl basisschool voor Daltononderwijs
  • Schoolfoto van Roald Dahl basisschool voor Daltononderwijs
  • Schoolfoto van Roald Dahl basisschool voor Daltononderwijs

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Wij nemen jaarlijks de WMK vragenlijst sociale veiligheid af in de groepen 6 t/m 8. De leerlingen van groep 5 vullen ook een vragenlijst in omtrent de sociale veiligheid, maar die kent een iets aangepaste vorm. in de nieuwsbrief aan ouders vatten wij het beeld van de resultaten samen.

De leerkrachten nemen de signalen per groep of bouw ter harte en vertalen dit door in hun handelen en hun aanpak naar de groep. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Wij hechten veel waarde aan de tevredenheid en inzichten van ouders. Daarom nemen wij regelmatig een vragenlijst af om hun tevredenheid over een specifiek onderwerp te bevragen. Zo per onderwerp krijgen we vaak veel reacties en respons, in tegenstelling tot onze ervaring met grote centrale lijsten.

In 2020 hebben we een korte vragenlijst onder ouders afgenomen, de compacte vragenlijst met 11 items. In de nieuwsbrief van februari 2021 hebben we hierover een terugkoppeling geschreven aan ouders. Tevens hebben we in 2021 vragenlijsten uitgezet over:

  • de invulling van ons afstandsonderwijs
  • hoe gaan we in de toekomst om met ouders in de school
  • wat zien ouders van onze ambities van schoolplan 2019-2023.

Deze resultaten bespreken wij in de MR en zijn onderdeel van aanscherping/aanpassing van ons handelen en beleid.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven