Roald Dahl basisschool voor Daltononderwijs

Meetketting 1 1689 XD Zwaag

  • De school voor Daltononderwijs in de Bangert & Oosterpolder
  • Schoolfoto van Roald Dahl basisschool voor Daltononderwijs
  • Schoolfoto van Roald Dahl basisschool voor Daltononderwijs
  • Schoolfoto van Roald Dahl basisschool voor Daltononderwijs
  • Schoolfoto van Roald Dahl basisschool voor Daltononderwijs

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Soms is een leerkracht ziek of om andere reden, niet in staat voor de klas te staan. Wij vragen dan een invalkracht uit de vervangingspool om deze taak over te nemen.

De actuele situatie is dat er enorm weinig invalkrachten beschikbaar zijn. Dat maakt het vervangen er niet makkelijker op.

Is er een invaller beschikbaar? Deze leerkracht vervang onze afwezige collega. 

Is er niemand beschikbaar? Dan bedenken we eerst een interne oplossing. Wanneer dit niet lukt, wordt u gevraagd uw zoon of dochter thuis kunt houden. Wij doen er alles aan om dat laatste te voorkomen. Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet, zullen we u hierover berichten via de Fiep ouderapp.

Indien er thuis geen opvangmogelijkheid is, kan uw kind naar school komen en wordt hij/zij ondergebracht in een andere klas.

Wanneer er sprake is van een langdurig probleem, zullen we de ‘pijn’ zoveel mogelijk over de school verdelen. Door intern met leerkrachten te schuiven zal in dat geval steeds een andere groep een vrije dag hebben.

Mocht het dus noodzakelijk zijn om een groep vrijaf te geven, dan weet u dat wij alle mogelijke moeite hebben gedaan om dit te voorkomen. Hoewel het vervelend voor u kan zijn, hopen we wel op uw begrip en medewerking.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerkrachten van de verschillende bouwen werken intensief samen. Er zijn 4 bouwen in ons team, bouwteam groep 1-2, bouwteam groep 3-4, bouwteam groep 5-6 en bouwteam groep 7-8. 

In deze bouwen bereiden de leerkrachten van de parallelgroepen (bijv. groep 3a en 3b) samen de inhoud van het onderwijs voor, zodat instructies en opdrachten afgestemd worden op het niveau van het kind. Hierdoor werken kinderen in hun zone van naaste ontwikkeling. Het kan zijn dat er groepsdoorbrekend wordt gewerkt, een groepje leerlingen een specifieke instructie ontvangt van een leerkracht buiten de groep of er juist een groepsactiviteit wordt georganiseerd. 

De leerlingen werken in de lokalen van de bouw en in de daarbij behorende werkplekken in de gang.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

0

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij vinden het enorm belangrijk om een doorgaande lijn te bieden, zodat peuters soepel over gaan naar groep 1. Vandaar dat wij intensief samenwerken met de peuterspeelschool en de kinderopvang van Stichting Kinderopvang Hoorn binnen IKC de Kreek. We werken met dezelfde thema's, laten kinderen op een speelse manier kennismaken met ons onderwijs en natuurlijk leren de kinderen ons gebouw al kennen.  

Veel van onze leerlingen komen vanuit kinderopvang Het Herdertje. Vandaar dat wij ons ook richten op een goede afstemming en doorgaande lijn met hun aanbod. De Spelenderwijs groep aan de Noorderdracht sluit perfect aan op ons Daltononderwijs. Zo zijn onze kernwaarden goed terug te zien in het handelen van de pedagogisch medewerkers. 

 

Terug naar boven