Basisschool De Lichtkring - school met de Bijbel

Julianalaan 78 9471 EC Zuidlaren

  • ouderbetrokkenheid vinden we belangrijk
  • In alle groepen wordt meegedaan aan  aan de koningsspelen, aan culturele activiteiten, en zijn er creatieve gastlessen en excursies.
  • Groep 7/8 leert groep 3/4 hoe ze een Powerpoint moeten maken, ook op andere gebieden wordt er schoolbreed samengewerkt
  • In alle groepen wordt thematisch gewerkt. Naast lesboeken in de hogere groepen is er veel ruimte voor samen ontdekken en spelend leren.
  • In elke groep werken we toe naar een eindproduct: Een tentoonstelling, zelfgemaakt boek, maquette, restaurant of een presentatie.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven