Basisschool De Lichtkring - school met de Bijbel

Julianalaan 78 9471 EC Zuidlaren

 • ouderbetrokkenheid vinden we belangrijk
 • In alle groepen wordt meegedaan aan aan de koningsspelen, aan culturele activiteiten, en zijn er creatieve gastlessen en excursies.
 • Groep 7/8 leert groep 3/4 hoe ze een Powerpoint moeten maken, ook op andere gebieden wordt er schoolbreed samengewerkt
 • In alle groepen wordt thematisch gewerkt. Naast lesboeken in de hogere groepen is er veel ruimte voor samen ontdekken en spelend leren.
 • In elke groep werken we toe naar een eindproduct: Een tentoonstelling, zelfgemaakt boek, maquette, restaurant of een presentatie.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het venster van basisschool de Lichtkring.

Basisschool De Lichtkring is een school waar kinderen vanuit een christelijke identiteit begeleid worden voor nu en voor later.

Ons uitgangspunt is dat de kinderen zich veilig voelen en dat ze leren hoe je respectvol en verantwoordelijk met elkaar en de schepping omgaat.

We willen graag van de jonge kinderen die we onder onze hoede hebben toekomstbestendige mensen maken. Kinderen die weten dat niet iedereen gelijk is, kinderen die zich inzetten voor hun eigen ontwikkeling, kinderen die weten dat je een verantwoordelijkheid hebt in deze wereld.


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Bijbelgetrouw
 • voor betrokken christenen
 • PBS: goed gedrag kun je leren
 • groep 1-8 thematisch onderwijs
 • plezier, betrokken, kleurrijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
91
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De leerlingen eten tussen de middag met de leerkrachten. Om 12.00 uur neemt de TSO het over. De TussenSchoolse Opvang wordt georganiseerd door ouders. Zij zijn geschoold en hebben een cursus PBS gehad. (Positief Behaviour Support)

Op de schoolsite en in de schoolgids (staat op de site) kunt u meer informatie vinden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het toegevoegde veiligheidsbeleid bevat alle losse protocollen.

Terug naar boven