SLS Het Nautilus

Geert Waldastraat 2 9801 AW Zuidhorn

  • Het Nautilus zit in sfeervol oud schoolgebouw aan de Geert Waldastraat.
  • Regen? Daar kunnen we tegen! Op het Nautilus spelen we elke dag buiten.
  • Spelling leren in zinvolle context door teksten te schrijven. Leren door te doen.
  • Binnen het thematische onderwijs gaan wij aan de slag met de leervragen van de kinderen. En dan samen op speurtocht naar het antwoord.
  • Binnen een thema starten wij of sluiten we af met de ouders. Zoals bijvoorbeeld het maken van tuintjes op ons plein.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In december 2024 hebben we de WMK PO leerling tevredenheidslijst afgenomen. De leerlingen van leerjaar 6,7 en 8 geven de school een gemiddeld rapportcijfer van 8.5.   

De meeste leerlingen zijn tevreden en voelen zich veilig. Toch zijn er ook leerlingen die aangeven soms vervelende dingen te ervaren. In het rapport staan de aanpakken te lezen om ervoor te zorgen dat nog meer leerlingen zich prettig voelen op het Nautilus. 

Een mogelijke verklaring is dat deze leerlingen nog maar kort bij elkaar in de klas zitten. Alle leerlingen zijn zij-instromers van diverse basisscholen. Het Nautilus is immers in 2019 gestart en heeft met name in het afgelopen schooljaar een grote groei doorgemaakt. Deze groep heeft geen 'verleden' en de groepsdynamiek is nog niet stabiel. Om deze reden hebben we extra aandacht voor groepsdynamiek en -vorming gehad en zullen we hier doorlopend aandacht aanbesteden. We doen dit door de inzet van de Ringaanpak waarbij de leerlingen samen werken voor een groepsbeloning.  


Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De ouders geven de school een bovengemiddelde score op alle gebieden. Het team van Het Nautilus voelt zich sterk gesteund door de hoge scores op de gebieden 'Leerstofaanbod', 'Pedagogisch en didactisch handelen' en 'Afstemming'.

In het schooljaar 2022-2023 zijn we gestart met inloop koffieochtenden. Deze wens kwam naar voren in de vragenlijst oudertevredenheid. Deze bevallen goed en blijven we houden als moment voor informeel contact waarbij je op een laagdrempelige manier je vragen kan stellen. Ook organiseren we een ouderarena waarbij we ouders specifiek vragen om input over een onderwerp. In schooljaar 2022-2023 hebben we informatie opgehaald over ouderbetrokkenheid. Deze tips en ideeën gaan we verdere plek geven binnen de school in het komend schooljaar. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven