SLS Het Nautilus

Geert Waldastraat 2 9801 AW Zuidhorn

  • Het Nautilus zit in sfeervol oud schoolgebouw aan de Geert Waldastraat.
  • Regen? Daar kunnen we tegen! Op het Nautilus spelen we elke dag buiten.
  • Spelling leren in zinvolle context door teksten te schrijven. Leren door te doen.
  • Binnen het thematische onderwijs gaan wij aan de slag met de leervragen van de kinderen. En dan samen op speurtocht naar het antwoord.
  • Binnen een thema starten wij of sluiten we af met de ouders. Zoals bijvoorbeeld het maken van tuintjes op ons plein.

Het team

Toelichting van de school

Op IKC (Integraal Kind Centrum) Het Nautilus werkt een enthousiast professioneel team van leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel (onderwijsassistent, administratief medewerker, conciërge), een intern begeleider en een directeur. De onderwijsassistent werkt tevens als pedagogisch medewerker in BSO-Nautilus. Op deze wijze werken we met één team met dezelfde visie op één locatie aan doorgaande leer- en ontwikkellijnen van kinderen. Daarnaast bieden we een aantal stagiaires van verschillende opleidingen een inspirerende opleidingsplek. 


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien een leerkracht wegens verlof of ziekte niet aanwezig is, dan doen we onze uiterste best om een vervangende leerkracht voor de groep te plaatsen. We maken hierbij gebruik van Slim personeelsbemiddeling. 

Indien het niet mogelijk is om via Slim een andere leerkracht te vinden, doen we ons best om voor de eerste dag opvang te regelen binnen de school. Echter kan het zo zijn dat we het onderwijs/ opvang niet kunnen organiseren en dat er een groep helaas moet thuis blijven. Dit laten we via een spoedbericht weten via Social Schools zodat alle ouders snel en vlot op de hoogte zijn. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op het Nautilus werken we met stamgroepen en we hebben er vier.

Manta en Albatros bieden onderwijs aan leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3. In Triton zitten leerlingen van leerjaar 4,5 en 6. Poseidon heeft leerlingen in leerjaar 6,7 en 8. 

De leerlingen beginnen en eindigen iedere dag in de eigen stamgroep. Kringactiviteiten, het bespreken van de dagplanning, een deel van de klassikale instructiemomenten en de aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling spelen zich af in de stamgroepen. Wanneer de ontwikkeling van een leerling of de aard van de activiteiten daartoe aanleiding geeft, kunnen de instructie- en werkmomenten of andere activiteiten groepsdoorbrekend zijn. 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Binnen de leerjaren 1 en 2 worden het rekenen en taal ook aangeboden in het spel en de hoeken. Deze lestijd staat onder thematisch onderwijs. Ook de creatieve opdrachten zitten verwerkt in het thematische onderwijs. 

Als we het hebben over taal en rekenen bij leerjaar 1 en 2, hebben we het over explicite instructies over een doel, in-oefening door middel van spel/ bewegend leren en ontwikkelingsmateriaal en verwerking in knutselwerken en spel.

Omdat er in de kleuterklas veelal thematisch wordt gewerkt is het onderscheid in de klas minder duidelijk dan hier op papier. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Binnen het thematisch onderwijs zijn de vakgebieden wereldoriëntatie, levensbeschouwing en creatieve vakken aangeboden. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In het schooljaar 2023-2024 gaan we aan de slag met het vormgeven van een passend aanbod voor meer begaafde en hoogbegaafde leerlingen op cognitief gebied. In het vorige schooljaar hebben we daarvoor materiaal aangeschaft. Daarnaast volgen we met de hele school WIZZ trainingen ten aanzien van het rekenonderwijs om de leerlingen nog beter te kunnen ondersteunen bij het rekenonderwijs. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Om een leerling snel thuis te laten voelen op het Nautilus is er voor het eerste wenmoment al een huisbezoek met de mentor. De wendagen zijn ook een moment dat de mentor aanwezig is. 

Terug naar boven