SLS Het Nautilus

Geert Waldastraat 2 9801 AW Zuidhorn

  • Het Nautilus zit in sfeervol oud schoolgebouw aan de Geert Waldastraat.
  • Regen? Daar kunnen we tegen! Op het Nautilus spelen we elke dag buiten.
  • Spelling leren in zinvolle context door teksten te schrijven. Leren door te doen.
  • Binnen het thematische onderwijs gaan wij aan de slag met de leervragen van de kinderen. En dan samen op speurtocht naar het antwoord.
  • Binnen een thema starten wij of sluiten we af met de ouders. Zoals bijvoorbeeld het maken van tuintjes op ons plein.

In het kort

Toelichting van de school


Met nieuwsgierigheid en verwondering jezelf en de wereld ontdekken...... Leren op Het Nautilus boeit! 

Gestart in 2019. Het Nautilus is een school die eigentijds en vernieuwend werkt. Op deze pagina vindt u informatie over visie en werkwijze. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigen wijsheid
  • Veiligheid en vertrouwen
  • Eigen niveau en tempo
  • Samen en verbonden
  • Ontdekken en verwonderen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Nautilus is gestart in augustus 2019 als basisschool met een vernieuwend onderwijsconcept met 21 leerlingen. In de navolgende jaren is Het Nautilus flink gegroeid.  

Bij de start van schooljaar 2023-2024 zijn er ongeveer 80 leerlingen op de school

De school heeft een regionale aantrekkingskracht. Leerlingen komen natuurlijk uit Zuidhorn, Noordhorn en Briltil, maar ook uit bijvoorbeeld Aduard en Kommerzijl.   

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
82
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het Nautilus is een Integraal Kindcentrum, op dit moment voor kinderen van 4-12 jaar! Eén visie, één pedagogische aanpak, één team en vanuit één aansturing. In januari 2021 is Nautilus-BSO gestart. Op maandag, dinsdag en donderdag op de eigen locatie. Bij voldoende belangstelling voor de andere dagen, zal deze opvang ook verplaatsen naar de eigen locatie.

In samenwerking met de SKSG gaan we stap voor stap verder in de vormgeving en uitvoering. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven