Basisschool De Overhaal

Zuiderwouder Dorpsstraat 41 1153 PD Zuiderwoude

  • Schoolfoto van Basisschool De Overhaal
  • Schoolfoto van Basisschool De Overhaal
  • Schoolfoto van Basisschool De Overhaal
  • Schoolfoto van Basisschool De Overhaal
  • Schoolfoto van Basisschool De Overhaal

In het kort

Toelichting van de school

De Overhaal

Het is niet gemakkelijk in het kort samen te vatten waar wij als school voor staan. De school is niet een star, strak instituut. Een school leeft. Meningen veranderen, ideeën gaan leven. Kinderen, team en ouders maken samen de school.Wij zijn het niet altijd met elkaar eens, toch is er een groot aantal zaken waar we het wel over eens zijn: De uitgangspunten die wij als school belangrijkvinden.

De school moet uitdagend zijn. In het kort beschrijven we de school als volgt:

In onze school leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van het kind tot een persoon met een eigen identiteit. In een veranderende maatschappij. Dit doen we door het bieden van een veilige basis, waarin respect, rust, warmte, vertrouwen en uitdaging belangrijke elementen vormen. Deze veilige basis versterkt het zelfvertrouwen zodat het kind vrij met emoties kan omgaan en nieuwsgierig kan zijn. In dit pedagogisch klimaat biedt onze school een breed vormingsaanbod, waar rekenen, taal en lezen het hart vormen. Naast cognitieve vorming hechten we veel waarde aan culturele, sociaal-maatschappelijk, creatieve vorming en natuureducatie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dorpsschool
  • Kleinschalig
  • Toekomstgericht
  • Natuur
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal op een kleine dorpsschool is altijd belangrijk. Wij genieten van de kleinschaligheid van De Overhaal, de aandacht die we onze leerlingen kunnen bieden en de gemoedelijke sfeer die er in de school is. Maar onze bekostiging wordt naar leerlingaantal berekend, dus is krimp een bedreiging waar wij altijd rekening mee houden. Het geeft een interessant spanningsveld. 

De afgelopen jaren is ons leerlingaantal stabiel. De leerlingen komen grotendeels uit Zuiderwoude zelf.

In de afgelopen jaren hebben wij ook gemerkt dat er een groep ouders in de regio zeer bewust kiest voor onze school. De kleinschaligheid en de veilige sfeer spreken ouders aan. Deze kinderen komen uit omliggende dorpen/steden als Uitdam, Broek in Waterland, Monnickendam, Marken, Amsterdam-Noord en Ransdorp. Obs De Overhaal is de afgelopen jaren ook een veilige plek gebleken voor zij-instromers. Kinderen die het op een andere plek niet fijn hebben, stromen later op De Overhaal in en de ervaring leert dat zij zich snel thuis voelen bij ons op school. Uiteraard wordt voorafgaand aan zij-instroming eerst intensief overlegd met ouders en betrokkenen van de vorige school. Kinderen die naar Zuiderwoude verhuizen, worden uiteraard gewoon aangenomen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
71
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven