Basisschool De Overhaal

Zuiderwouder Dorpsstraat 41 1153 PD Zuiderwoude

  • Schoolfoto van Basisschool De Overhaal
  • Schoolfoto van Basisschool De Overhaal
  • Schoolfoto van Basisschool De Overhaal
  • Schoolfoto van Basisschool De Overhaal
  • Schoolfoto van Basisschool De Overhaal

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Mei 2024 hebben wij de vragenlijst Sociale Veiligheid onder de leerlingen van groep 6/7/8 uitgezet. Dit onderzoek naar leerlingtevredenheid en sociale veiligheid wordt (met toestemming van bevoegd gezag) gecommuniceerd met Onderwijsinspectie.

Tevredenheid
8,6

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Mei 2021 hebben wij een tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren door het bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders/verzorgers van De Overhaal hebben een digitale vragenlijst ontvangen om zo een beeld te krijgen van onze sterke punten en natuurlijk onze ontwikkelpunten.

De ouders/verzorgers van De Overhaal hebben de school een rapportcijfer van 8,3 gegeven. Wij zijn hier erg trots op

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven