Kindcentrum Het Palet

Marsgeel 14 2718 BZ Zoetermeer

  • Op ons plein hebben de kinderen alle ruimte om met elkaar te sporten en te spelen.
  • Wij geven instructie volgens het expliciet direct instructie model (EDI)
  • Samen spelen, samen werken en samen leren
  • We werken aan: gezond gedrag en gezonde voeding, sport en bewegend leren.
  • We werken aan: creativiteit, talenten ontdekken. Handvaardigheid en tekenen. Muziek-, theater-, dans-, erfgoed-, literatuur- en beeldlessen.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Als school vinden wij het belangrijk om de tevredenheid van onze leerlingen te monitoren. Als leerlingen tevreden zijn over ons onderwijs, onze aanpak en de sfeer op school, komen zij namelijk het beste tot leren. Daarom nemen wij elk jaar de vragenlijst leerling tevredenheid af van Vensters in de groepen 6-7-8.

Ons gemiddelde leerling tevredenheidscijfer is even hoog als het landelijk gemiddelde. We zijn extra trots op de waardering die onze leerlingen geven over de lessen. Alle onderdelen scoren daar boven de 8,3!
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ook de oudertevredenheid is voor ons als school belangrijk om te weten. Wij werken namelijk samen in een driehoek  ‘ouder-leerling-school’, om uw kind zo goed mogelijk zich te laten ontwikkelen. We nemen daarom jaarlijks het oudertevredenheidsonderzoek van Vensters af. De resultaten hebben net aan de minimaal vereiste aantal respondenten gehaald voor een minimaal vereiste betrouwbaarheid. 

We werken momenteel aan twee aandachtspunten die uit de oudertevredenheidspeiling naar voren komen:

  • het op hun eigen niveau uitdagen van onze leerlingen;
  • de manier waarop wij informatie over de kinderen delen met de ouders. Hiervoor is o.a. de schoolapp Parro ingezet, om directer te kunnen communiceren met ouders.
Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven