Kindcentrum Het Palet

Marsgeel 14 2718 BZ Zoetermeer

 • Op ons plein hebben de kinderen alle ruimte om met elkaar te sporten en te spelen.
 • Wij geven instructie volgens het expliciet direct instructie model (EDI)
 • Samen spelen, samen werken en samen leren
 • We werken aan: gezond gedrag en gezonde voeding, sport en bewegend leren.
 • We werken aan: creativiteit, talenten ontdekken. Handvaardigheid en tekenen. Muziek-, theater-, dans-, erfgoed-, literatuur- en beeldlessen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Kindcentrum het Palet in de wijk Rokkeveen, Zoetermeer. Uw kind is van harte welkom op onze school!

‘Samen de wereld ontdekken’ staat bij ons centraal. We zijn een Katholieke basisschool en opvang (door Gro-up) in één kindcentrum en onderdeel van Unicoz onderwijsgroep.

Het Palet staat voor:

 • gestructureerd onderwijs;
 • toekomstgericht onderwijs;
 • talentontwikkeling op de gebieden Kunst & Cultuur, Wetenschap, Techniek & Technologie en Bewegend leren & Sport.

Heeft u interesse in een informatiegesprek met een kijkje in de diverse groepen, kijk dan op http://palet.unicoz.nl/rondleiding/.

Tot ziens op KC Het Palet

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Veiligheid en geborgenheid
 • Respect, openheid en plezier
 • Rust en structuur
 • Onderwijs op maat
 • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kindcentrum Het Palet is een school met een groot leerlingaantal. Om op tijd een plekje op Het Palet te hebben, vragen we u uw kind in ieder geval in te schrijven rond de derde verjaardag.

Als u belangstelling heeft voor onze school kunt u een afspraak maken voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
335
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij hebben een Gedragsprotocol waarin al bovengenoemde onderdelen zijn opgenomen:

1. Pestprotocol 

2. Meldcode kindermishandeling 

3. Protocol e-mail, internet en sociale media 

4. Protocol agressie, geweld en seksuele intimidatie

Binnen onze school hanteren wij niet de benaming vertrouwenspersoon, maar contactpersoon.

Terug naar boven