Kindcentrum Het Palet

Marsgeel 14 2718 BZ Zoetermeer

  • Op ons plein hebben de kinderen alle ruimte om met elkaar te sporten en te spelen.
  • Wij geven instructie volgens het expliciet direct instructie model (EDI)
  • Samen spelen, samen werken en samen leren
  • We werken aan: gezond gedrag en gezonde voeding, sport en bewegend leren.
  • We werken aan: creativiteit, talenten ontdekken. Handvaardigheid en tekenen. Muziek-, theater-, dans-, erfgoed-, literatuur- en beeldlessen.

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum Het Palet  is één van de 23 basisscholen van de Unicoz Onderwijsgroep. Binnen Kindcentrum het Palet werkt de Katholieke basisschool samen met Kern Kinderopvang.

‘Samen de wereld ontdekken’ op RK Kindcentrum Het Palet.  De basisschooltijd vormt een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. Hoe zorgt u ervoor dat u de juiste keuze maakt? Scholen op de kaart verschaft u informatie over waarom onze school zo goed bij u en uw kind past. Wij beschrijven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. Bezoek onze school, ervaar de rust, proef de plezierige en kindgerichte werksfeer binnen ons ruime schoolgebouw. Laat u verrassen door de moderne onderwijsmiddelen en digitale voorzieningen. Bekijk onze ruime leslokalen en neem een kijkje in de aantrekkelijk ingerichte kleuterlokalen met speelhuis. We laten u graag zien hoe de kinderen met plezier naar school komen, met elkaar omgaan en hoe zij leren. U ziet de kinderen samenwerken, elkaar helpen, zingen, spelend, onderzoekend en ontdekkend leren, genieten en spelen op het aantrekkelijke schoolplein met uitdagende en avontuurlijke speelmogelijkheden. Proef de sfeer!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid en geborgenheid
  • Respect, openheid en plezier
  • Rust en structuur
  • Onderwijs op maat
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kindcentrum het Palet is een school, die de afgelopen jaren een stijgend leerlingaantal laat zien. Om voor het nieuwe schooljaar een goede groepsverdeling te kunnen maken, vragen we ouders hun kind in te schrijven rond zijn of haar derde verjaardag. Eerder inschrijven kan natuurlijk ook! Vergeet niet om ook alvast jongere broertjes en/of zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten op tijd in te schrijven! 

Als ouders belangstelling voor de school hebben, kunnen zij een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Dit kan ook al voor de 2e verjaardag.  Daarna kunnen zij hun kind aanmelden door het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend door beide ouders in te leveren. In de maand waarin het kind 2 jaar wordt, nemen wij het inschrijfformulier in behandeling. Als er op dat moment nog een plek beschikbaar is, is in principe het kind geplaatst en ontvangen de ouders een bevestiging van aanmelding. Voor deze kinderen is er bij 3 jaar en 10 maanden  een tweede contactmoment met de ouders en volgt een definitieve inschrijving. Mocht in de gesprekken met de ouders blijken dat wij als school niet de juiste plek zijn voor hun kind, dan helpt de school deze ouders bij het vinden van een andere school, passend bij het kind. Deze aanpak past in het kader van Passend Onderwijs en het ondersteuningsprofiel van onze school. Een inschrijfformulier ontvangt u van ons tijdens het kennismakingsgesprek, tevens kunt u het op onze website vinden. Bij vragen over bovenstaande informatie kunt u terecht bij de directie. Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
371
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De opvang tijdens vakanties en vrije dagen wordt verzorgd door Kern Kinderopvang of een andere aanbieder voor buitenschoolse opvang (BSO) zoals De Drie Ballonnen.

Continurooster Wij hebben een continurooster met 4 gelijke schooltijden voor de groepen 1 t/m 8:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 – 14.30 uur, woensdag 8.30 – 12.15 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij hebben een Gedragsprotocol waarin al bovengenoemde onderdelen zijn opgenomen:

1. Pestprotocol 

2. Meldcode kindermishandeling 

3. Protocol e-mail, internet en sociale media 

4. Protocol agressie, geweld en seksuele intimidatie

Binnen onze school hanteren wij niet de benaming vertrouwenspersoon maar contactpersoon.

Terug naar boven