Kindcentrum Het Palet

Marsgeel 14 2718 BZ Zoetermeer

  • Op ons plein hebben de kinderen alle ruimte om met elkaar te sporten en te spelen.
  • Wij geven instructie volgens het expliciet direct instructie model (EDI)
  • Samen spelen, samen werken en samen leren
  • We werken aan: gezond gedrag en gezonde voeding, sport en bewegend leren.
  • We werken aan: creativiteit, talenten ontdekken. Handvaardigheid en tekenen. Muziek-, theater-, dans-, erfgoed-, literatuur- en beeldlessen.

Het team

Toelichting van de school

Deze gegevens in Vensters PO worden automatisch aangeleverd vanuit bronnen van het Ministerie van Onderwijs. De school zelf heeft hier dan ook geen invloed op. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Al het verlof dat bij aanvang van het schooljaar bekend is, wordt het ingevuld door het vaste personeel van de school.

Bij ziekteverlof of ander verlof dat zich gedurende het schooljaar aandient, hanteren wij een stappenplan waarbij wij o.a. een beroep wordt gedaan op parttimers die eventueel bereid zijn om extra te werken. 

In uitzonderlijke gevallen worden groepen opgedeeld. Als de nood heel erg hoog is doen wij een beroep op ouders om 4-jarige kleuters thuis te houden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2018-2019 werken wij in units. Elke unit bestaat in principe uit 4 groepen. De leerkrachten van de unit werken intensief samen, waardoor het mogelijk is om op een goede manier onderwijs op maat te verzorgen.

Onderwijs op maat en eigenaarschap We werken met basisgroepen, niveaugroepen en groepsdoorbrekend. Wij voeren regelmatig kindgesprekken. Daarmee stimuleren we het eigen initiatief van de kinderen en bieden we ze diverse keuzemogelijkheden. Op deze manier verhogen we de betrokkenheid van de kinderen. Zij worden gezien en zelf verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Met behulp van onder andere ICT, maken wij het gepersonaliseerd leren mogelijk. Door rekening te houden met en in te spelen op de verschillen in talent, tempo en de persoonskenmerken van de kinderen, maken we ons onderwijs interessant, uitdagend, efficiënt en effectief. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het begint bij de basis

Wij leren de kinderen allereerst goed lezen, taal en rekenen. Dit zijn basisvaardigheden die ieder kind nodig heeft voor zijn of haar ontwikkeling. In ons onderwijs staat de omgang met elkaar centraal. We leren onze kinderen samenwerken, leren, plezier maken en vieren.

In groep 3 zijn lezen, taal en schrijven ondergebracht bij het vakgebied lezen. Deze vakken worden daar namelijk geïntegreerd aangeboden. De wereldoriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek) en de vakken uit het gebied kunstzinnige en creatieve vorming zullen zoveel mogelijk projectmatig en in samenhang met onze pijlers worden aangeboden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Deze school maakt onderdeel uit van de Unicoz Onderwijsgroep en tevens van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zoetermeer

De basisondersteuning wordt door iedere school, binnen elke groep, door elke leerkracht gerealiseerd, indien nodig met hulp van derden. Basisondersteuning is ook een vorm van garantie naar ouders, ‘dit bieden al onze scholen minimaal, daar mag u op vertrouwen’. Daarnaast is er ook sprake van extra ondersteuning.  Wij hebben een deel van onze extra ondersteuning bovenschools georganiseerd. 

Op Het Palet bieden wij daarnaast de volgende ondersteuning aan welke u kunt vinden in onderstaand schoolondersteuningsprofiel (te downloaden).

De beschikbare tijd van de specialisten binnen onze school is soms gecombineerd. Zo is onze intern begeleider tevens orthopedagoog en zij is wekelijks in totaal 8 dagdelen aanwezig.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven