't Reigerbos

Zaagmolenpad 1 2761 TL Zevenhuizen (Zuid-Holland)

  • De leerlingen hebben toegang tot de nieuwste boeken van de bibliotheek op onze school.
  • Leerlingen kiezen zelf wat ze gaan doen tijdens de werkles in groep 1/2 aan de hand van het keuzebord.
  • Na de instructie, loopt de leerkracht door de groep om vragen te beantwoorden van de leerling of om extra uitleg te geven.
  • Onder begeleiding van een vakleerkracht krijgen alle groepen op onze school gym.
  • In de kring in groep 1/2 eten en drinken wij in de ochtend en tussen de middag.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op 't Reigerbos!

Samen op weg - met elkaar en voor elkaar in vertrouwen

‘t Reigerbos is de openbare basisschool in Zevenhuizen en maakt deel uit van de Stichting Scholengroep Holland. De school telt ongeveer 500 leerlingen, verdeeld over 21 groepen en heeft twee locaties. Het team van ‘t Reigerbos is enthousiast, bevlogen en goed opgeleid. Wij dragen er zorg voor dat elk kind zich veilig voelt in en om de school en hoogwaardig onderwijs krijgt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier en zelfstandigheid
  • Samenwerken en interactie
  • Zelfbewust en betrokkenheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Duidelijkheid en eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

't Reigerbos groeit, mede door de bouw van verschillende nieuwe woonwijken in Zevenhuizen.

In schooljaar 2022-2023 zullen wij met ongeveer 500 leerlingen starten, verdeeld over 21 groepen. De groepen hebben een gemiddelde groepsgrootte van 25 en wij hebben twee combinatiegroepen, te weten groep 4/5 en 7/8. Op locatie Zaagmolenpad hebben wij 4 kleutergroepen 1-2. Tevens kunnen we nog een aantal leerlingen laten instromen in de groepen 3 tot en met 7, maar hierbij zit de grens op een groepsgrootte van maximaal 30 leerlingen.

't Reigerbos locatie Koningskwartier

Enkele bovenbouwgroepen en één kleutergroep krijgen les op locatie Koningskwartier. Zodra de verhuizing van ons tijdelijk gebouw gerealiseerd is na de voorjaarsvakantie (onder voorbehoud), gaan wij hier onderwijs bieden voor groep 1 t/m 8. Voorwaarde is dat er per leerjaar minimaal 5 leerlingen aangemeld zijn, tot die tijd kunnen de leerlingen terecht op onze locatie Zaagmolenpad.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
498
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor voorschoolse- en naschoolse opvang is in en buiten het gebouw Gro-UP aanwezig. Leerlingen tot en met 5 worden tijdens de naschoolse opvang op school opgevangen, oudere leerlingen worden verplaatst naar de Fit en Fun-locatie in dorpshuis Swanla. Ook kan er gebruik gemaakt worden van de locatie Welpennest.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven