't Reigerbos

Zaagmolenpad 1 2761 TL Zevenhuizen (Zuid-Holland)

  • De leerlingen hebben toegang tot de nieuwste boeken van de bibliotheek op onze school.
  • Leerlingen kiezen zelf wat ze gaan doen tijdens de werkles in groep 1/2 aan de hand van het keuzebord.
  • Na de instructie, loopt de leerkracht door de groep om vragen te beantwoorden van de leerling of om extra uitleg te geven.
  • Onder begeleiding van een vakleerkracht krijgen alle groepen op onze school gym.
  • In de kring in groep 1/2 eten en drinken wij in de ochtend en tussen de middag.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op 't Reigerbos!

Samen groeien in vertrouwen!

‘t Reigerbos is de openbare basisschool in Zevenhuizen en maakt deel uit van de Stichting Scholengroep Holland. De school telt ongeveer 500 leerlingen, verdeeld over 23 groepen en heeft twee locaties. Het team van ‘t Reigerbos is enthousiast, bevlogen en goed opgeleid. Wij dragen er zorg voor dat elk kind zich veilig voelt in en om de school en hoogwaardig onderwijs krijgt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Starten vanuit veiligheid
  • Focus op de basisvakken
  • Leren in afwisselende vormen
  • Spelend leren groep 1/2
  • Ontwikkelen met elkaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

't Reigerbos groeit, mede door de bouw van verschillende nieuwe woonwijken in Zevenhuizen.

't Reigerbos Zaagmolenpad

Op deze locatie bieden wij onderwijs aan 17 groepen. De groepen hebben een gemiddelde groepsgrootte van 25 leerlingen. Op deze locatie hebben wij 1 combinatiegroep 5/6. Wij geven onderwijs aan alle leerjaren ook los van elkaar. Groep 8 volgt onderwijs op locatie Koningskwartier.

't Reigerbos Koningskwartier

Op deze locatie starten wij dit schooljaar met onderwijs voor groep 1 t/m 8. Wij werken in schooljaar 2023-2024 met twee kleutersgroepen, groep 3/4, groep 5/6/7 en twee groepen 8.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
487
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor voorschoolse- en naschoolse opvang is in en buiten het gebouw Gro-UP aanwezig. Leerlingen tot en met 5 worden tijdens de naschoolse opvang op school opgevangen, oudere leerlingen worden verplaatst naar de Fit en Fun-locatie in dorpshuis Swanla. Ook kan er gebruik gemaakt worden van de locatie Welpennest.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven