't Reigerbos

Zaagmolenpad 1 2761 TL Zevenhuizen (Zuid-Holland)

 • De leerlingen hebben toegang tot de nieuwste boeken van de bibliotheek op onze school.
 • Leerlingen kiezen zelf wat ze gaan doen tijdens de werkles in groep 1/2 aan de hand van het keuzebord.
 • Na de instructie, loopt de leerkracht door de groep om vragen te beantwoorden van de leerling of om extra uitleg te geven.
 • Onder begeleiding van een vakleerkracht krijgen alle groepen op onze school gym.
 • In de kring in groep 1/2 eten en drinken wij in de ochtend en tussen de middag.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het leerling-tevredenheidsonderzoek is in november 2023 afgenomen onder de leerlingen van groep 6, 7 en 8. Ruim 90% heeft de monitor ingevuld, wat een representatief beeld geeft van de school. Wij zijn tevreden met de behaalde resultaten.
Tevredenheid
7,8

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouders van 't Reigerbos zijn in de tevredenheidspeiling bevraagd op de onderdelen schoolklimaat, onderwijsleerproces, communicatie, werkklimaat en sociale veiligheid. Het rapportcijfer dat ouders geven is een 7,6. Positieve opmerkingen die ouders hebben gemaakt zijn o.a.:

 • goed onderwijs
 • duidelijke communicatie
 • goede leerkrachten
 • goed benaderbaar
 • Als je kind uitdaging nodig heeft, dan krijgt je kind dat op een goede manier.
 • de methodes spreken aan
 • fijn pedagogisch klimaat
 • prettige sfeer
 • prettige omgeving/gebouw
 • leuke en positieve manier van lesgeven
 • kijken goed naar individuele ontwikkeling van kinderen
 • denken in mogelijkheden om goed bij de kinderen aan te sluiten
 • kinderen gaan met plezier naar school
Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven