Basisschool Het Veenpluis

Grote Veenbrandstraat 17 9354 XH Zevenhuizen (Groningen)

  • door projecten en excursies maar ook door een pluktuin op het plein en eigen kippen.
  • Elk jaar doen we mee met de grote rekendag. Hier de resultaten van "verhoudingen".
  • Schoolfoto van Basisschool Het Veenpluis
  • veel projecten hebben te maken met de omgeving, hier kleine kriebelbeestjes.
  • De leerlingen werken veel samen op school.

Het team

Toelichting van de school

Op Het Veenpluis werken mannen en vrouwen samen in het team. In totaal werken er 9 leraren, een intern begeleider, een vakleerkracht gymnastiek, meerdere onderwijsassistenten en een directeur. Van alle leeftijden zijn er leerkrachten werkzaam. Naast de leerkrachten is er administratieve kracht en een conciërge werkzaam.

Naast de vaste teamleden biedt de school ruimte aan stagiaires van de PABO, of de opleiding tot onderwijsassistent. We blijven hierdoor geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen van de opleidingsscholen. De professionals in de school leren van en met elkaar.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Quadraten heeft 6 procent extra personeel aangenomen. Deze mensen zijn niet verbonden aan een vaste school maar vallen in als er ziekte is. Bijna alle schoolbesturen in de provincie Groningen voeren hetzelfde beleid. Al deze leerkrachten in de invalpool zijn voor alle schoolbesturen beschikbaar. Ook leerkrachten die niet in vaste dienst zijn als "pooler" kunnen invallen op de scholen in de provincie Groningen. De coördinatie van dit alles is in handen van Slim Personeelsbemiddeling.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor het vak bewegingsonderwijs heeft Het Veenpluis een vakleerkracht. De vakleerkracht geeft gymlessen aan de leerlingen vanaf leerjaar 3.

Op Het Veenpluis kunnen leerlingen kiezen uit HVO of GVO onderwijs. Al vele jaren wordt er voor HVO gekozen en deze lessen worden wekelijks gegeven in de groepen 7 en 8. De GVO lessen kunnen worden gegeven als minimaal 7 leerlingen voor godsdienst onderwijs kiezen.

We vinden het van belang dat kleuters in een veilige en vertrouwelijke omgeving spelend kunnen ontwikkelen. Vanaf leerjaar 1 starten de leerlingen met digitale ondersteuning om te leren. We maken gebruik van I-pads en Chromebooks. We willen onze leerlingen meenemen richting het onderwijs van de toekomst

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Er wordt ook veel tijd ingeruimd voor het sociaal emotioneel welbevinden van de leerlingen dmv energizer, dagopening en afsluiting, kindgesprekken etc. In onze ogen is dit de basis om tot leren te komen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In ons schoolondersteuningsprofiel beschrijven we de zorg die we kunnen bieden. In de afgelopen drie jaren is er 1 leerling verwezen naar het speciaal onderwijs. Op dit moment zijn er enkele leerlingen met een eigen leerlijn.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken samen met diverse organisaties die VVE aanbieden. Onder andere de peuterspeelzaal in Zevenhuizen. Ook de SKSG en De Jonge Wereld wisselen informatie over ontwikkeling van kinderen met ons uit. Tenminste 1x per jaar is overleg tussen de aanbieders van VVE en de onderbouwleerkrachten van Het Veenpluis. Deze bijeenkomsten worden als heel nuttig ervaren en zorgen voor een betere overdracht en doorgaande lijn.

Terug naar boven