Kindcentrum De Zevenster

Grote Veenbrandstraat 17 9354 XH Zevenhuizen (Groningen)

  • Voor talentontwikkeling werken we groep doorbrekend en kiezen kinderen eigen activiteiten
  • Schooljudo bevordert de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen
  • De Kanjertraining wordt ingezet om te zorgen voor een veilig schoolklimaat
  • Wanneer het kan, geven we ons onderwijs buiten
  • Excursies staan geregeld in het teken van samenwerking en verwondering

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op de site van Kindcentrum De Zevenster. De Zevenster is een samenlevingsschool in het dorp Zevenhuizen (GN). Onze samenlevingsschool is ontstaan uit een fusie tussen twee dorpsscholen. Wij zijn een Kindcentrum in wording; in ons gebouw is ook kinderopvang De Basis gehuisvest, nu nog een zelfstandige organisatie.

Wij streven naar gelukkige, zelfverzekerde en talentvolle kinderen die ontdekken wie ze zijn, wie de ander is en hoe de wereld om hen heen is. We willen kinderen uitdagen het beste uit zichzelf te halen. We sturen op het leerproces van kinderen om van daaruit te komen tot passende leerresultaten. Het Werkconcept Critical Skills is daarbij het uitgangspunt: 'Ieder kind gezien en gehoord!'

Bent u nieuwsgierig geworden of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op: 0594-631755. We ontvangen u graag voor een kennismaking en rondleiding. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkelen
  • Groeien
  • Stralen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op De Zevenster laten we het leerstofjaarklassensysteem los waar het moet en waar het kan. We vormen stamgroepen die samen de dag starten en afsluiten, samen vieren, samen eten en samen spelen.

De kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld, omdat we het belangrijk vinden dat kinderen van verschillende jonge leeftijden van elkaar mogen leren. Waar het kan stellen we middenbouwgroepen homogeen samen. Basisvaardigheden die in deze groepen worden aangeleerd, vragen om een andere organisatievorm. In de bovenbouwgroepen, wanneer kinderen meer zelfstandig kunnen verwerken, kiezen we weer voor gecombineerde groepen. In deze groepen is het groep doorbrekend kunnen werken een meerwaarde. Kinderen kunnen dan meer op eigen niveau lesstof aangeboden krijgen.

Het groep doorbrekend werken vindt vooral plaats tijdens de rekenlessen en spellinglessen. Tijdens de middagen worden groepen veelal op leerjaar gevormd. In ateliers krijgen kinderen dan lesstof en activiteiten op thema aangeboden. Bij het talentuur, dat eenmaal per week plaatsvindt, mogen kinderen eigen keuzes maken. Er wordt dan ingedeeld naar interesse.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
179
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In en rond Zevenhuizen zijn diverse mogelijkheden voor voorschoolse en naschoolse opvang. Het meest nauw wordt samengewerkt met KOV De Basis die in hetzelfde gebouw gehuisvest is als onze school. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheidsplan
Het huidige veiligheidsplan is herschreven, zodat alle scholen van Quadraten voldoen aan de nieuwste richtlijnen. Er wordt instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad op gevraagd.

Sociale veiligheidsprotocol
Het sociale veiligheidsprotocol is op basis van het Kanjerbeleid op schoolniveau geschreven. Input van de Kanjertraining, de methode waarmee we vanaf schooljaar 2023-2024 gaan werken, is hiervoor gebruikt.

Terug naar boven