Kindcentrum De Zevenster

Grote Veenbrandstraat 17 9354 XH Zevenhuizen (Groningen)

Tijdens de talenturen werken we groepsdoorbrekend en kunnen de kinderen hun eigen activiteiten kiezen. Zo ontwikkelen ze hun eigen talenten.

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op de site van Kindcentrum De Zevenster. Kindcentrum De Zevenster is een samenlevingsschool in het dorp Zevenhuizen in de provincie Groningen. Onze samenlevingsschool is ontstaan uit een fusie tussen twee dorpsscholen in Zevenhuizen. Wij zijn een Kindcentrum in wording, in ons gebouw is ook kinderopvang De Basis gehuisvest, nu nog een zelfstandige organisatie.

Wij streven naar gelukkige, zelfverzekerde en talentvolle kinderen die ontdekken wie ze zijn, wie de ander is en hoe de wereld om hen heen is. We willen kinderen uitdagen het beste uit zichzelf te halen. We sturen op het leerproces van kinderen om van daaruit te komen tot passende leerresultaten. Het Werkconcept Critical Skills is daarbij het uitgangspunt; 'Ieder kind gezien en gehoord!'

Bent u nieuwsgierig geworden of heeft u vragen?  Neem contact op met Kindcentrum De Zevenster: 0594-631755

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veiligheid
  • vertrouwen
  • verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Met veel enthousiasme is De Zevenster in augustus 2022 van start gegaan. 
Per leerjaar zitten er gemiddeld 22/23 leerlingen op onze school. Verschillende leeftijdsgroepen vormen samen een stamgroep. Op dit moment werken wij in acht stamgroepen. De leerkracht is coach en geeft instructies. Er wordt op onze school groepsdoorbrekend gewerkt; instructies worden zelfstandig of samen op het leerplein verwerkt. In de stamgroepen leren de kinderen om soms het jongste kind te zijn, maar soms ook de oudste. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
183
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In en rond Zevenhuizen zijn diverse mogelijkheden voor opvang voor- en naschooltijd. Denk hierbij aan opvang door professionele bedrijven of bij particulieren. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolveiligheid is erg belangrijk voor onze school. Wij doen ons uiterste best om een veilige school te zijn.

Terug naar boven