Kindcentrum De Zevenster

Grote Veenbrandstraat 17 9354 XH Zevenhuizen (Groningen)

  • Voor talentontwikkeling werken we groep doorbrekend en kiezen kinderen eigen activiteiten
  • Schooljudo bevordert de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen
  • De Kanjertraining wordt ingezet om te zorgen voor een veilig schoolklimaat
  • Wanneer het kan, geven we ons onderwijs buiten
  • Excursies staan geregeld in het teken van samenwerking en verwondering

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In het eerste jaar van bestaan is er in de eerste helft van het schooljaar mondeling met de leerlingen geëvalueerd hoe ze het op school vonden gaan. In de tweede helft van het schooljaar is een eigen vragenlijst afgenomen, toegespitst op de ontwikkelingen op de fusieschool. De uitkomsten van deze vragenlijst zijn als bijlage opgenomen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In het eerste jaar van bestaan is er in de eerste helft van het schooljaar via een eigen vragenlijst van de (V)MR met de ouders/verzorgers geëvalueerd hoe ze het op school vonden gaan. In de tweede helft van het schooljaar is dezelfde vragenlijst weer afgenomen, toegespitst op de ontwikkelingen op de fusieschool. De uitkomsten van deze vragenlijst zijn als bijlage opgenomen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven