Basisschool Het Veenpluis

Grote Veenbrandstraat 17 9354 XH Zevenhuizen (Groningen)

  • door projecten en excursies maar ook door een pluktuin op het plein en eigen kippen.
  • Elk jaar doen we mee met de grote rekendag. Hier de resultaten van "verhoudingen".
  • Schoolfoto van Basisschool Het Veenpluis
  • veel projecten hebben te maken met de omgeving, hier kleine kriebelbeestjes.
  • De leerlingen werken veel samen op school.

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op de site van OBS Het Veenpluis. Fijn dat u ons bezoekt. Het Veenpluis is een openbare dorpsschool te Zevenhuizen in de provincie Groningen. Wij vinden dat ieder kind anders is en daardoor heeft ieder kind ook een andere aanpak nodig. Het sociaal emotioneel welbevinden is de basis om tot leren te komen.

Op school werken wij in stamgroepen waarbij de leerlingen in de ochtend groepsdoorbrekend werken en in de middag in Ateliers.

Kijk gerust rond op de vensters PO  of  bezoek onze website  www.veenpluis.quadraten.nl

Bent u nieuwsgierig geworden of heeft u vragen?  Neem contact op met OBS Het Veenpluis; 0594-631755

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veiligheid
  • vertrouwen
  • verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Per leerjaar zitten er gemiddeld 15 leerlingen op onze school. In 2021 starten we met ongeveer 115 leerlingen. De bouw van nieuwe huizen in ons dorp kan zorgen voor een stijging van het leerlingenaantal. Schooljaar 2021-2022 werken we met 5 stamgroepen. In de stamgroepen leren de kinderen om soms het jongste kind te zijn, maar ook de oudste. De instructies worden op niveau in kleine groepen gegeven, zodat we ieder kind aandacht kunnen geven.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
114
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In en rond Zevenhuizen diverse mogelijkheden voor opvang voor- tussen- en naschooltijd. Denk hierbij aan opvang door professionele bedrijven of bij particulieren. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolveiligheid is erg belangrijk voor onze school. Wij doen ons uiterste best om een veilige school te zijn.

Terug naar boven