Dr Lammerts van Buerenschool

H. Piersonstraat 23 6671 CK Zetten

  • Schoolfoto van Dr Lammerts van Buerenschool
  • Schoolfoto van Dr Lammerts van Buerenschool
  • Schoolfoto van Dr Lammerts van Buerenschool
  • Schoolfoto van Dr Lammerts van Buerenschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Kinderen worden in principe niet naar huis gestuurd bij ziekte van de groepsleerkracht.

Bij afwezigheid van de groepsleerkracht gaan we een invaller regelen. Eerst intern, dan extern. Hiertoe hebben wij een overeenkomst met een bureau (IPPON). Mochten er geen vervangende leerkrachten zijn, dan wordt de groep opgesplitst.

Leerkrachten die geen lesgevende taak hebben (intern begeleider, directeur) worden in principe niet ingezet om de zieke leerkracht te vervangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij zijn gestart met het geven van bewegingsonderwijs voor de groepen 3 t/m 8 door een vakleerkracht van het HPC en van de LvB ondersteunt door HPC studenten. Door deze manier van werken is er meer toezicht en zijn de gymlessen kwalitatief sterker geworden.

De groepen 3 t/m 5 gymmen in de Wanmolen en de groepen 6 t/m 8 gymmen in de Mammoetzaal, bij het HPC.

Een leerkracht en de directeur hebben zitting in de landelijke werkgroep curriculum.nu. Zij  krijgen daar tips en adviezen om het geheel nog sterker te maken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We zijn sinds mei 2022 een expertisecentrum geworden voor kinderen uit de Oekraine. Met hulp van een leerkracht én een ondersteuner uit de Oekraine geven we dit inhoud. Vanaf augustus 2022 gaan we aandacht besteden aan Nederlandse les, goed burgerschap enz.

In augustus 2023 zijn deze kinderen ingestroomd in het reguliere onderwijs, dus in onze LvB groepen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Ons sopje is dermate aangepast zodat het een levend werkdocument is voor de komende periodes. In dit document staat de koers beschreven.

We hebben ons sopje voor het schooljaar 22 23 geevalueerd en de jaardoelen voor 23 24 bepaald, in overleg met de MR. Deze zijn in te zien bij de directeur, dhr. J. Schoenmakers.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Sinds 2 jaar werken wij in school intensief samen met Woutertje Plas. Dit is een peuterspeelzaal voor alle kinderen uit Zetten en omgeving. Zij zijn vijf ochtenden geopend (mat/m vrijdag) van 8.15 - 12.00 uur. voorbeelden zijn onder andere de overdracht van peuterspeelzaal naar onze basisschool en het werken volgens de kanjerprincipes.

Terug naar boven