Dr Lammerts van Buerenschool

H. Piersonstraat 23 6671 CK Zetten

Schoolfoto van Dr Lammerts van Buerenschool

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool de Dr. Lammerts van Bueren: De LvB daar telt iedereen mee!

Wij zijn een Kanjerschool. Dit betekent, dat wij wekelijks aan alle groepen kanjerlessen geven, waarbij wij de kinderen zien als kanjers, als individuen met veel mogelijkheden en groeikracht. In alle groepen worden deze lessen gegeven. De kinderen leren/oefenen thema's zoals zelfvertrouwen, omgaan met de ander, hoe gedraag ik mij enz enz.

Onze school is een Algemeen Christelijke basisschool waar vanuit een oecumenische visie wordt gewerkt met respect voor elkaar en voor elkaars overtuiging.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kanjerschool
  • respect
  • structuur
  • Ieder telt mee
  • rust

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Zetten was tot voor kort een groeigemeente. Momenteel is er weinig natuurlijke aanwas. Het totale leerlingen aantal op de basisscholen in Zetten daalde de afgelopen jaren. De nieuwbouw aan het begin van het dorp is recentelijk gestart (december 2020). Wat de effecten hier van zijn, is op dit moment niet bekend. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
172
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het schoolveiligheidsplan is in ontwikkeling.

Terug naar boven