BS St Stephanus

Sint Stephanusstraat, 3 7625 PH Zenderen

Schoolfoto van BS St Stephanus

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In school is een interne cultuur coördinator (ICC-er) aanwezig. Deze heeft regelmatig overleg met de gemeente over het kunst - en cultuuraanbod. Er wordt een programma aangeleverd voor alle basisscholen, waarop leerkrachten zich kunnen inschrijven. Dit geldt voor zowel de sport- als cultuuronderdelen. Iedere groep schrijft zich minimaal voor 3 onderdelen in.

De gymlessen worden verzorgd door een vakleerkracht. Vanuit deze lessen worden bijzonderheden (faalangst, hypermobiliteit, overgewicht ed.)  gesignaleerd en wordt specifieke ondersteuning geboden. Dat kan in de les en ook daarbuiten, aangeboden binnen motorische remedial teaching.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school biedt ondersteuning aansluitend op behoeftes. Deze worden besproken met ouders en met de leerling zelf.

Specifieke doelgroepen die we op dit moment ondersteunen zijn:

  • Kinderen met dyslexie. Extra ondersteuning dmv programma Kurzweil, Bloon, technisch lezen,
  • Kinderen met ADHD / PDD. Specifieke ondersteuning aansluitend op behoefte leerling,
  • Kinderen met een spraak - taalprobleem. Specifieke ondersteuning in aansturing en plannen, bieden van overzicht,
  • Kinderen met rekenproblemen. Extra ondersteuning door inzet handelingswijzers / stappenplannen. Vergroten inzicht door beeldvorming.
  • Kinderen die in beelden denken. In ontwikkeling: mindmappen, maken van prezi's: woord en beeld samenvoegen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven