BS St Stephanus

Sint Stephanusstraat, 3 7625 PH Zenderen

Schoolfoto van BS St Stephanus

Contactgegevens

BS St Stephanus

Sint Stephanusstraat, 3
7625 PH Zenderen

Telefoon:
0742662583
Schoolwebsite:
www.stephanuszenderen.nl
E-mailadres:
directie.stephanuszenderen@skot.nl

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand

Aantal scholen:
13
Aantal leerlingen:
2649
Website schoolbestuur:
www.skot.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband 23-02

Terug naar boven