BS St Stephanus

Sint Stephanusstraat, 3 7625 PH Zenderen

  • Schoolfoto van BS St Stephanus
  • Schoolfoto van BS St Stephanus
  • Schoolfoto van BS St Stephanus
  • Schoolfoto van BS St Stephanus
  • Schoolfoto van BS St Stephanus

In het kort

Toelichting van de school

Vanuit verwondering willen we de nieuwsgierigheid van kinderen prikkelen, zodat zij gemotiveerd zijn en het lef hebben om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het uiteindelijke doel is dat ieder kind gelukkig en vol zelfvertrouwen uitstroomt in de maatschappij waar het zich als uniek, gelukkig en zelfstandig individu verder ontwikkelt tot een positief kritisch en sociaal mens.    

Ons motto is daarom: ‘Op BS St Stephanus leer je iedere dag iets nieuws!’

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Respect
  • Opbrengstgericht en passend
  • Laagdrempelig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

BS St. Stephanus is de enige school in het dorp Zenderen. De school telt ongeveer 100 leerlingen. Het is een gezellige, laagdrempelige school met oog voor ieder kind.

Een multifunctionele accommodatie (MFA) is gerealiseerd; een bouw waarin een doorbraak is gemaakt van de bestaande school naar het nieuwgebouwde kinderdagverblijf ‘Duimelot’. Daar is ook de buitenschoolse opvang ‘Hand in Hand’ gevestigd. Deze situering zorgt voor nauwe contacten met de voorschoolse en naschoolse opvang. 

BS St. Stephanus wil, met een open mind, kwalitatief een goede school zijn, met betekenis voor het dorp. Een plek waar kinderen, ouders en collega’s zich prettig voelen, samenwerken en elkaar respecteren.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
103
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De totale onderwijstijd die kinderen op het basisonderwijs minimaal moeten volgen, bedraagt 7520 uur.Kinderen uit de groepen 1 t/m 4 moeten minimaal 3520 uur onderwijs volgen en kinderen uit de groepen 5 t/m 8 minimaal 3760. De overige 240 uur mag over de twee 'bouwen’ verdeeld worden. Op BS St Stephanus hebben we vastgelegd dat de kinderen in de groepen 1 t/m 4 minimaal 3600 uur onderwijs volgen. De kinderen in de groepen 5 t/m 8 volgen minimaal 3920 uur onderwijs. We streven er naar om de schoolweken voor zowel onder- als bovenbouw zoveel mogelijk gelijk te houden. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven