Basisschool Sint Stephanus

Sint Stephanusstraat 3 7625 PH Zenderen

Schoolfoto van Basisschool Sint Stephanus

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool St Stephanus wil ieder kind uitdagen en ondersteunen in zijn behoefte, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen, binnen het eigen kunnen en passend bij zijn mogelijkheden. Vanuit verwondering willen we de nieuwsgierigheid van kinderen prikkelen, zodat zij gemotiveerd zijn en het lef hebben om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het uiteindelijke doel is dat ieder kind gelukkig en vol zelfvertrouwen uitstroomt in de maatschappij waar het zich als uniek, gelukkig en zelfstandig individu verder ontwikkelt tot een positief kritisch en sociaal mens.    

Ons motto is daarom: ‘Op BS St Stephanus leer je iedere dag iets nieuws!’

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Respect
  • Opbrengstgericht en passend
  • Laagdrempelig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Situering van de school

BS St. Stephanus is de enige school in het dorp Zenderen. Er zitten ongeveer 110 leerlingen op. Het is een gezellige, laagdrempelige school met oog voor ieder kind. De school heeft een goede binding met het dorp en wil daarin ook actief meedenken en participeren. De school bestaat uit 7 groepslokalen en verschillende extra ruimtes. De entree van de school komt uit in een grote hal. Hierin is de schoolbieb gesitueerd en is er de mogelijkheid om in subgroepen te werken. Voor de groepen 1 en 2 is er een speellokaal. De speelplaats is vernieuwd in 2020.

Naast de school is een multifunctionele accommodatie (MFA) gerealiseerd; een bouw waarin een doorbraak is gemaakt van de bestaande school naar het nieuwgebouwde kinderdagverblijf ‘Duimelot’. Daar is ook de buitenschoolse opvang ‘Hand in Hand’ gevestigd. BS St. Stephanus wil, met een open mind, kwalitatief een goede school zijn, met betekenis voor het dorp. Een plek waar kinderen, ouders en collega’s zich prettig voelen, samenwerken en elkaar respecteren.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
109
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven