Cbs 't Loo

Cosmeastraat 2 7021 XW Zelhem

  • Schoolfoto van Cbs 't Loo
  • Schoolfoto van Cbs 't Loo
  • Schoolfoto van Cbs 't Loo
  • Schoolfoto van Cbs 't Loo

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Cbs 't Loo. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid
  • Zelfstandigheid
  • Vertrouwen
  • Samenwerken
  • Zelfontplooiing

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school heeft op 1 oktober 2023 147 leerlingen. Een mooi aantal kinderen om onderwijs aan te geven. Daarnaast zijn we trots op onze eigen peuterspeelzaal in de school. Verder kunnen de kinderen spelen op 2 grote schoolpleinen rondom de school met allerlei speeltoestellen.

De peutergroep is 5 ochtenden open en zijn een welkome aanvulling. Het is een mooie samenwerking met Avonturijn. Naast de peutergroep verzorgt Avonturijn ook de voorschoolse opvang (VSO) en de Buiten Schoolse Opvang (BSO).
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
134
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven