Cbs 't Loo

Cosmeastraat 2 7021 XW Zelhem

  • Schoolfoto van Cbs 't Loo
  • Schoolfoto van Cbs 't Loo
  • Hoofd, hart & handen zijn de uitgangspunten voor onze missie en visie. Wij maken met elkaar keuzes die hierbij passend zijn.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Cbs 't Loo. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.

Wij geven u graag een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Nieuwsgierigheid
  • Toekomstgericht
  • Verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school wordt bezocht door ongeveer 135 leerlingen. Het leerlingenaantal stijgt de laatste jaren licht. 

Als we kijken naar de vlootschouw zien we een heel gemêleerde doelgroep van onze gezinnen. In de aangrenzende wijk zijn sociale huurwoningen en nieuwkomers. Aan de andere zijde is een relatief nieuwe wijk met veel vrijstaande woningen. Daarnaast zijn er veel kinderen die vanuit het buitengebied onze school bezoeken. 

We zien een hoge mate van directe betrokkenheid van onze ouderpopulatie. Deze richt zich op praktische ondersteuning bij projecten en uitvoering van festiviteiten.De samenwerking met ouders daagt de school uit om met ouders heldere afspraken te maken, erkenning te geven voor dat wat er thuis of door opvoeders goed gaat en samen te zoeken naar passende oplossingen als er zaken spelen.

De school is trots op de betrokkenheid van ouders en heeft een actieve MR en OR.Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
134
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven