Cbs 't Loo

Cosmeastraat 2 7021 XW Zelhem

  • Schoolfoto van Cbs 't Loo
  • Schoolfoto van Cbs 't Loo
  • Schoolfoto van Cbs 't Loo
  • Schoolfoto van Cbs 't Loo

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In het schooljaar 2021-2022 is er een tevredenheidspeiling geweest onder teamleden, ouders en kinderen.
Uitkomsten staan genoteerd in de kwaliteitsbieb en zijn besproken met diverse geledingen.
De uitkomsten zijn neergezet als speerpunten in het schoolplan 2019-2023 en het jaarplan 2022-2023.
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In het schooljaar 2018-2019 is er onder ouders een tevredenheidspeiling geweest.  Uitkomsten zijn besproken in alle gelededingen en zijn verwerkt in het schoolplan 2019-2023.
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven