Cbs 't Loo

Cosmeastraat 2 7021 XW Zelhem

  • Schoolfoto van Cbs 't Loo
  • Schoolfoto van Cbs 't Loo
  • Hoofd, hart & handen zijn de uitgangspunten voor onze missie en visie. Wij maken met elkaar keuzes die hierbij passend zijn.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Ieder jaar neemt de school een tevredenheidspeiling af onder kinderen van groep 6 t/m 8, ouders en team.
De resultaten van de peilingen worden besproken met de verschillende geledingen. Indien eracties ter versterking van de tevredenheid worden uitgezet, dan zijn deze opgenomen in het jaarplan.


Tevredenheid
7,8

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven