Cbs 't Loo

Cosmeastraat 2 7021 XW Zelhem

  • Schoolfoto van Cbs 't Loo
  • Schoolfoto van Cbs 't Loo

Het team

Toelichting van de school

Naast een vakleerkracht bewegingsonderwijs en muziek hebben we binnen ons team leerkrachten lopen met diverse opleidingen naast de PABO. Hierdoor hebben wij zicht op ontwikkeling bij de kinderen en kunnen we de talenten en de specialisaties van elkaar gebruiken en inzetten.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De stichting GelderVeste is aangesloten bij Personeelscluster Oost-Gelderland (PON).  Via PON wordt verlof aangevraagd en geregeld bij ziekte en bijzonderheden van de leerkrachten van de school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Pakkend Passend Onderwijs (http://pakkendpassendonderwijs.nl):
In onze visie staat beschreven dat we werken volgens het systeem van Pakkend Passend Onderwijs, een combinatie van opbrengstgericht en ontwikkelingsgericht werken. De organisatie is gebaseerd op beide elementen: binnen de instructiegroepen wordt onderwijs op eigen niveau gegeven, binnen de basisgroepen werken de kinderen aan hun persoonlijke ontwikkeling en staat ook de sociale vorming centraal.

Basisgroepen:
Voor de samenstelling van de basisgroepen wordt elk schooljaar gekeken naar een situatie, waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij kijken hierbij vooral naar de sociaal emotionele ontwikkeling.

Instructiegroepen:
De instructiegroepen worden ieder half jaar opnieuw ingedeeld. Na afname van de toetsen (SVT=SchoolVaardigheids Toetsen), sociogram en observaties in de groepen 3 t/m 8 ( afname in november en april) analyseren we de ontwikkeling van de kinderen. In de groepen 1 en 2 gebruiken we het instrument digikeuzebord voor het bijhouden van de ontwikkeling.
Op grond van alle gegevens wordt bekeken hoe het staat met de (leer)vorderingen van elk kind, waarbij welzijn een belangrijk onderdeel is. Daarna wordt er een nieuwe indeling gemaakt. Het rooster, de groepsplannen en de doelgerichte lesinhouden zorgen voor activerende effectieve instructies op niveau. Wij gaan voor hoge, maar realistische doelen passend bij het kind. Kinderen mogen leren, weten en ervaren dat zij van grote waarde zijn.
Per vakgebied onderscheiden we 3 niveaus: de basisgroep, een intensieve en verrijkte groep.

Thematisch onderwijs (IPC):  
Daar waar mogelijk worden de vakgebieden, zoals o.a. geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, muziek, aangeboden vanuit thema's. De thema's komen voort uit maatschappelijke onderwerpen. Het werken vanuit thema's zorgt voor een betekenisvolle en belevenisvolle rijke leeromgeving. Kinderen leren nut en noodzaak van wat zij leren. Daarbij worden de diverse intelligenties, talenten en leerstijlen ingezet bij het leren: hoofd, hart en handen. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven