IKC Succesbos

Wolfersveenweg 3 7021 HH Zelhem

  • Aan de slag met je eigen vragen die je hebt rondom een onderwerp.
  • Starten met de leesontwikkeling wanneer je eraan toe bent.
  • Samen eten in het restaurant.
  • Een opgeruimde en goed ingerichtte omgeving zorgt voor rust en overzicht.
  • Van en met elkaar leren, met verschillende leeftijden. Hier gebeurt het bij Engels.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De uitslag wordt besproken in het team, de MR en met de kinderen. Actiepunten worden besproken op een ouderavond met ouders. Met name de vragen waar minder op gescoord is wordt de kinderen gevraagd om hier tips voor aan te dragen. Eventueel wordt ook gevraagd een toelichting te geven hoe ze de vraag gelezen/geïnterpreteerd hebben. Dit om te verhelderen waar de kansen en verbeterpunten liggen.

De ambitie bij  het team ligt om te gaan voor het cijfer 8. De score is nu niet slecht maar zit nog niet op de 8. Wel bij leerjaar 6 maar niet bij leerjaar 7-8. We zijn blij met de uitslag wat betreft het pesten. Op het gebied van 'welbevinden' kunnen er nog stappen worden gemaakt.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven