Basisschool Comenius

Zinzendorflaan 2 B 3703 CG Zeist

  • Schoolfoto van Basisschool Comenius
  • Schoolfoto van Basisschool Comenius
  • Schoolfoto van Basisschool Comenius
  • Schoolfoto van Basisschool Comenius
  • Schoolfoto van Basisschool Comenius

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Elk jaar wordt onder de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 er een enquête afgenomen.

De resultaten van die van schooljaar 2021-2022 zijn bijgevoegd als PDF. 

Tevredenheid
8,3

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Het is gebruikelijk om de tevredenheid van ouders, leerlingen en team te peilen. Bij leerlingen van groep 5-8 doen we dat jaarlijks. We zien dit jaar wederom hele mooie resultaten. Voor de sociale veiligheidsmonitor krijgen we een 8,4. We werken hard aan dit onderwerp en het is dan ook heel fijn dat het door de leerlingen ook zo goed wordt ervaren.

Naast de jaarlijkse oudertevredenheidsenquête hebben wij ouders een extra vragenlijst gestuurd waarvan de resultaten zullen worden meegenomen in het nieuwe Schoolplan 2023-2027

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven