Basisschool Comenius

Zinzendorflaan 2 B 3703 CG Zeist

  • Schoolfoto van Basisschool Comenius
  • Schoolfoto van Basisschool Comenius
  • Schoolfoto van Basisschool Comenius
  • Schoolfoto van Basisschool Comenius
  • Schoolfoto van Basisschool Comenius

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom bij het schoolvenster van de Comeniusschool in Zeist. Dit venster biedt u inzicht in de gegevens en de resultaten van de Comeniusschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Dit schoolvenster biedt u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties van onze school.

Een school omvat natuurlijk veel meer dan gegevens en resultaten!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Creativiteit in denken en doen
  • Kritisch denken
  • Eigen leiderschap
  • Cultuur, sport en naar buiten
  • Digitale geletterdheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Comeniusschool start elk jaar op 1 oktober met 360 leerlingen. In de loop van het jaar groeit de school naar ongeveer 385 leerlingen. Per jaarlaag plaatsen wij maximaal 45 kinderen. De ervaring leert dat het aantal aanmeldingen altijd hoger ligt dan het aantal plekken.

Als uw kind vier jaar wordt, mag hij/zij voor het eerst naar school. De kleutergroepen groeien in de loop van het jaar naar maximaal 30 leerlingen. Kinderen die in juni en juli jarig zijn, evenals kinderen die jarig zijn in de vakantie, starten na de zomervakantie. Deze kinderen komen wennen tijdens het schoolbrede wenuurtje, dat wordt georganiseerd in één van de laatste schoolweken. 

Uitzonderingen: Kinderen die binnen de eerste twee weken na de zomervakantie jarig zijn, mogen op de eerste schooldag na de zomer meteen beginnen. Kinderen die instromen van januari - juni (groep 0 leerlingen) zijn op vrijdag VRIJ. Kinderen die in de laatste weken van december jarig zijn starten NA de kerstvakantie en worden beschouwd als groep 0 leerlingen (instromers).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
358
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Met ingang van het schooljaar 2021-2022 hebben de kinderen die 4 jaar worden en instromen van januari tot juni (de zgn. groep 0) geen school op vrijdagochtend. 

Deze maatregel is gebaseerd op onze ervaringen met instroom leerlingen en de uitdagingen in groter wordende groepen vanaf januari in de kleuterbouw, en goedgekeurd door bestuur en MR.

Hoewel wij begrijpen dat dit mogelijk tot logistieke uitdagingen kan leiden bij ouders, is het feit dat dit op tijd bekend is én dat dit de inrichting van ons kleuteronderwijs ten goede komt, reden voor ons om hierin geen uitzonderingen te maken. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De externe vertrouwenspersoon is 

Mevrouw L. Rosenberg, email: laurette.rosenberg@gmail.com

Terug naar boven