Basisschool Comenius

Zinzendorflaan 2 B 3703 CG Zeist

  • Wat een vrolijke deur
  • Schoolfoto van Basisschool Comenius
  • Schoolfoto van Basisschool Comenius
  • Schoolfoto van Basisschool Comenius
  • Schoolfoto van Basisschool Comenius

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom bij het schoolvenster van de Comeniusschool in Zeist. Dit venster biedt u inzicht in de gegevens en de resultaten van de Comeniusschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Dit schoolvenster biedt u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties van onze school.

Een school omvat natuurlijk veel meer dan gegevens en resultaten

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Creativiteit in denken en doen
  • Kritisch denken
  • Eigen leiderschap
  • Cultuur, sport en naar buiten
  • Digitale geletterdheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Comeniusschool start elk teljaar op 1 oktober met 360 leerlingen. In de loop van het jaar groeit de school naar ongeveer 385-390 leerlingen.

Per jaarlaag plaatsen wij 45 kinderen. Voor alle groepen hanteren wij een wachtlijst omdat het aantal aanmeldingen hoger ligt dan het aantal plaatsen. Het toelatings- en aannamebeleid van de Comeniusschool en de richtlijnen die wij hanteren bij het plaatsen van zij-instromers kunt u vinden op de website.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
362
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het pestprotocol is geïntegreerd in het Veiligheidsplan.

Terug naar boven