de Fonkelsteen

Prins Clausstraat 2 B 5301 RT Zaltbommel

  • Schoolfoto van de Fonkelsteen
  • Schoolfoto van de Fonkelsteen
  • Schoolfoto van de Fonkelsteen
  • Schoolfoto van de Fonkelsteen
  • Schoolfoto van de Fonkelsteen

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Fonkelsteen bestaat uit enthousiaste en gedreven professionals. Een aantal leerkrachten is opgeleid tot expertleerkracht op het gebied van gedrag en rekenen. Op onze website bij team vindt u alle medewerkers.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van personeel wordt een aanvraag ingediend bij de bovenschoolse vervangingsmanager. Indien er geen vervanging beschikbaar is proberen we het intern op te lossen. Door de huidige personeelstekorten in het onderwijs kan het in uitzonderlijke gevallen gebeuren dat een groep naar huis wordt gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen zijn verdeeld over drie heterogene leerpleinen; Rozenkwarts (4-6 jaar), Bergkristal (6-9 jaar) en Amethist (9-12 jaar). Doordat een kind afwisselend jongste, middelste of oudste is ontstaan er verschillende ontwikkelkansen. De leerlingen leren van en met elkaar en er is ruimte om de sociale vaardigheden te stimuleren. 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De Fonkelsteen werkt volgens het vijf gelijke dagen model; alle leerlingen gaan dagelijks van 8:30 tot 14:00 uur naar school.

In Rozenkwarts (groep 1/2) komen onze leerlingen in een rijke leeromgeving. Er wordt iedere dag gestart vanuit de kring en er is afwisseling tussen groeps- of keuzeactiviteiten in de leerhoeken en rondom de thema's. Spelen, samenwerken, spelend leren, bewegen  en ontdekken staan centraal. We blijven dicht bij de belevingswereld van de leerlingen en dagen ze uit om die wereld stukje bij beetje te vergroten. In Rozenkwarts beperken we scherm- en computergebruik. Volgens onze visie leren kinderen van en met elkaar in een rijke leeromgeving met gevarieerde mogelijkheden.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De leerlingen zijn iedere dag op school van 8:30-14:00 uur. In de ochtenden is er vooral aandacht voor vakken als rekenen, lezen en/of taal. De middagen zijn meer gevuld met thematisch werk. Binnen thematisch werk worden vakken geïntegreerd aangeboden en zijn de leerlijnen van onder andere wereld oriëntatie, techniek en creatieve vorming uitgewerkt.

Op de leerpleinen krijgen kinderen instructie voor het werk van hun eigen leerjaar/-niveau. Er is pluswerk voor kinderen die meer uitdaging aankunnen en we passen verlengde instructie toe voor kinderen die meer uitleg nodig hebben.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Vanuit onze visie en gedachte dat iedereen welkom is onderzoeken wij de komende tijd of we verder door kunnen groeien naar een meer inclusieve school.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Samen werken we aan een integraal aanbod van opvang en educatie.

Terug naar boven