de Fonkelsteen

Prins Clausstraat 2 B 5301 RT Zaltbommel

  • Schoolfoto van de Fonkelsteen
  • Schoolfoto van de Fonkelsteen
  • Schoolfoto van de Fonkelsteen

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Fonkelsteen bestaat uit enthousiaste mensen.

We werken als een professionele leergemeenschap, waarin ieders kwaliteiten van belang zijn.

Een groot deel van het team heeft waardevolle ervaring opgedaan buiten het onderwijs.


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof wordt vervanging zo mogelijk intern opgelost. Indien dit niet mogelijk is is er een vaste pool van vervangers via het bestuur Signum.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Fonkelsteen heeft drie heterogene units. In de unit krijgen kinderen instructies in verschillende groepen, afhankelijk van het doel. Een heterogene groep is een leergemeenschap, waarin kinderen met en van elkaar leren.

We hebben een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Zij geeft een deel van de lessen en is daarnaast expert en partner voor de teamleden. 
Vanuit het project CMK hebben we op projectbasis een vakleerkracht muziek in de school. 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de dagelijkse routine is er keuzeruimte voor kinderen wat betreft leeractiviteiten en bewegingsactiviteiten.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Ritmes en routines

In ons onderwijs hebben we en praktijk van ritmes en routines. Hierdoor ontstaat er regelmaat en rust. Vanuit deze vaste gewoontes is er dan juist weer ruimte voor creativiteit en flexibiliteit. Een schooldag, een themaperiode en een schooljaar hebben een vast ritme.  

Een schooldag op de Fonkelsteen

Schooldagen zien er op de Fonkelsteen in principe iedere dag hetzelfde uit. Binnen dit vaste ritme is er ruimte voor creativiteit en initiatief. De dagplanning (en weekplanning/themaplanning) wordt in de onderbouw aan de kinderen verteld, in de middenbouw op het planbord geschreven en in de bovenbouw zowel op planbord als persoonlijke planner bijgehouden. Gedurende de werktijden is er de mogelijkheid te gaan eten in het restaurant.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven