de Fonkelsteen

Prins Clausstraat 2 B 5301 RT Zaltbommel

  • Schoolfoto van de Fonkelsteen
  • Schoolfoto van de Fonkelsteen
  • Schoolfoto van de Fonkelsteen

In het kort

Toelichting van de school


De Fonkelsteen waar iedereen kan stralen!

De Fonkelsteen is een kleine basisschool voor ErvaringsGericht Onderwijs.

De basis van Ervaringsgericht onderwijs is het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen.

Kernwaarden van de Fonkelsteen zijn:

We zijn betrokken bij elkaar, onze omgeving en onszelf.

We werken samen aan een duurzame toekomst.

Wij nemen initiatief binnen ieders mogelijkheden om onze binnenwereld en de buitenwereld te leren kennen.

Hierbij horen de instrumentele waarden: verbinden, onderzoeken en ondernemen.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • relatie
  • autonomie
  • competentie
  • eigen initiatief
  • de wereld om ons heen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Fonkelsteen is een kleine basisschool voor Ervaringsgericht onderwijs met een persoonlijke aanpak.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
105
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven