de Fonkelsteen

Prins Clausstraat 2 B 5301 RT Zaltbommel

  • Schoolfoto van de Fonkelsteen
  • Schoolfoto van de Fonkelsteen
  • Schoolfoto van de Fonkelsteen
  • Schoolfoto van de Fonkelsteen
  • Schoolfoto van de Fonkelsteen

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het tevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd onder de leerlingen in de bovenbouw. We bespreken de uitslag van de enquête met de kinderen. Voor de ervaren knelpunten worden oplossingen aan de kinderen zelf gevraagd. Waar mogelijk worden ideeën omgezet in acties.


Tevredenheid
7,3

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De oudertevredenheidscijfers gebruiken wij om met het team en in de MR te bespreken welke verbeterpunten we voor onze school zien. 

Deze verbeterpunten worden dan (na overleg) actiepunten in het jaarplan.

Tevredenheid
8,2

Terug naar boven