de Fonkelsteen

Prins Clausstraat 2 B 5301 RT Zaltbommel

  • Schoolfoto van de Fonkelsteen
  • Schoolfoto van de Fonkelsteen
  • Schoolfoto van de Fonkelsteen
  • Schoolfoto van de Fonkelsteen
  • Schoolfoto van de Fonkelsteen

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Het tevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd onder de leerlingen in de bovenbouw. We bespreken de uitslag van de enquête met de kinderen. Voor de ervaren knelpunten worden oplossingen aan de kinderen zelf gevraagd. Waar mogelijk worden ideeën omgezet in acties.


Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De oudertevredenheidscijfers gebruiken wij om met het team en in de MR te bespreken welke verbeterpunten we voor onze school zien. 

Deze verbeterpunten worden dan (na overleg) actiepunten in het jaarplan.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven