de Fonkelsteen

Prins Clausstraat 2 B 5301 RT Zaltbommel

  • Schoolfoto van de Fonkelsteen
  • Schoolfoto van de Fonkelsteen
  • Schoolfoto van de Fonkelsteen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de Fonkelsteen nemen we de Route8 toets af. Dit is een adaptieve toets waar alle leerlingen aan mee kunnen doen. We hebben kleine aantallen schoolverlaters, onze gemiddelde score varieert daardoor sterk. We hechten er grote waarde aan dat de individuele kinderen uitstromen op een passend niveau en met een passend advies. Ook hun score op de Eindtoets moet daarbij aansluiten.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Na ieder thema worden de gestelde doelen geëvalueerd en per unit worden nieuwe brede doelen bepaald.

Voor Rekenen en Wiskunde en technisch en begrijpend lezen worden de middentoetsen van Cito afgenomen.

Na analyse van de resultaten wordt het onderwijsprogramma indien nodig bijgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Leerlingen van de Fonkelsteen stromen uit naar alle vormen van vervolgonderwijs.

We vinden het belangrijk dat de kinderen hun kwaliteiten ontdekken.

Het schooladvies moet bij het kind passen wat betreft welbevinden, betrokkenheid en competenties.Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2011 heeft de Fonkelsteen basistoezicht gekregen.

Het pedagogisch klimaat krijgt de hoogst haalbare beoordeling.

Daar zijn wij trots op.

De Fonkelsteen ziet het werken aan kwaliteitsverbetering als dagelijkse opdracht.

Het bestuur Signum ondersteunt hierbij.

Terug naar boven