De Spelwert

De Zandkampen 48 5301 WE Zaltbommel

  • Schoolfoto van De Spelwert
  • Schoolfoto van De Spelwert
  • Schoolfoto van De Spelwert

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De eerste week van november 2017 heeft onze school deelgenomen aan een tevredenheidspeiling, welke werd afgenomen door Adviesbureau Beekveld & Terpstra. De leerlingen uit de groepen 6,7 en 8 kregen digitaal een kwaliteitsvragenlijst voorgelegd. Van de 108 uitgenodigde leerlingen hebben 101 leerlingen de lijst helemaal ingevuld en hun resultaten treft u hierbij aan. Bij het invullen van de lijst is gebruik gemaakt van een vierpuntsschaal, van oneens naar eens. Dit betekent cijfermatig dat de respondenten aan een item een minimale score kunnen geven van 1 en een maximale score van 4. Daarnaast is de verschillende doelgroepen gevraagd de school een rapportcijfer te geven (van 1 tot en met 10).

In het overzicht wordt door "scholen op de kaart"  het resultaat vertaald naar een tienpuntsschaal.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Wij vinden het als school om ouders te betrekken. Ouderbetrokkenheid is dan ook één van onze speerpunten. In december 2023 is de tevredenheid bij ouders gepeild met een vragenlijst. De uitkomst van deze vragenlijst is besproken in het team, met ons ouderpanel en met de MR. 

We zijn ontzettend trots op het feit dat ouders onze school beoordelen met een 7,9. Vooral het plezier op school (8,5) en het gevoel van veiligheid (8,3) worden hoog gewaardeerd door onze ouders.
Natuurlijk kijken we met elkaar ook naar wat beter kan. We gaan een verdiepende vragenlijst sturen aan ouders rondom: de uitdaging om maximaal te ontwikkelen (7,5) en de informatie over de kinderen (7,1). Op deze manier hopen we extra input te krijgen en zo gericht deze items te kunnen verbeteren.

Tevredenheid
7,9

Terug naar boven