De Spelwert

De Zandkampen 48 5301 WE Zaltbommel

  • Schoolfoto van De Spelwert
  • Schoolfoto van De Spelwert
  • Schoolfoto van De Spelwert

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het schoolvenster van Obs De Spelwert.  Dit venster biedt u inzicht in de resultaten van Obs De Spelwert. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit venster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Onze openbare school is gelegen in wijk De Spellewaard in Zaltbommel (Gelderland); een wijk met veel groen. De school telde 1-10-2023 168 leerlingen. Kenmerkende woorden voor onze school zijn Samen werken, samen spelen, samen leren en samenleven.  Onze school is een "Kanjerschool"; vanuit de principes van de Kanjertraining richten we onze school in als "veilige school", omdat veiligheid een van de belangrijke voorwaarden is om tot ontwikkeling te komen. We leiden onze kinderen op tot zelfstandige individuen, die klaar zijn voor de maatschappij. We zijn gehuisvest in Brede School Zandkampen en hebben op deze locatie de beschikking over lokalen met daarbij een gymzaal.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Moderne openbare school
  • Kanjerschool
  • samen leren, spelen en leven
  • bewegen & met handen en voeten
  • Engels vanaf groep 1

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
164
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

0

Terug naar boven