Daltonschool De Westerkim

Anna de Waalstraat 15 1506 WW Zaandam

  • Deze Multi Functionele Accommodatie is bedoeld voor onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal, naschoolse activiteiten en sport.
  • Het nieuwe schoolgebouw grenst aan het Volkspark (Centrum West)
  • Aan de hand van zijn portfolio vertelt een leerling wat hij geleerd heeft en wat zijn volgende leerdoelen zijn.
  • Naast het cognitieve leren hebben we veel aandacht voor brede ontwikkeling van onze kinderen.
  • De Westerkim gebruikt, naast schriften, laptops, tablets met het programma Snappet en iPads voor de verwerking van de lesstof.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

D.m.v. het programma van De Vreedzame school en het aanbod van lessen om (cyber)pesten te voorkomen zorgen wij voor een veilig klimaat. Wij werken hier dagelijks aan, zodat ieder kind zich gelukkig voelt en zich goed kan ontplooien. Wij hopen dit terug te zien in een stijging van de scores van het tevredenheidsonderzoek van 2016/2017.
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Wij zijn tevreden over de uitkomsten van de ouderenquête. Wij werken echter voortdurend aan kwaliteitsverbetering en daarbij is het belangrijk goed naar ouders te luisteren.
Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven