Daltonschool De Westerkim

Ooievaarstraat 45 1506 XL Zaandam

  • Deze Multi Functionele Accommodatie is bedoeld voor onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal, naschoolse activiteiten en sport.
  • Het nieuwe schoolgebouw grenst aan het Volkspark (Centrum West)
  • Aan de hand van zijn portfolio vertelt een leerling wat hij geleerd heeft en wat zijn volgende leerdoelen zijn.
  • Naast het cognitieve leren hebben we veel aandacht voor brede ontwikkeling van onze kinderen.
  • De Westerkim gebruikt, naast schriften, laptops, tablets met het programma Snappet en iPads voor de verwerking van de lesstof.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van christelijke daltonschool de Westerkim in Zaandam West. Onze school is een fijne school waar kinderen samen op eigen wijze groeien. Naast uitstekend daltononderwijs in de hoofdvakken vinden wij het belangrijk dat kinderen werken aan persoonlijke ontwikkeling. We geven inhoud aan brede vorming waarbij intellectuele en creatieve groei in evenwicht is met sociale en persoonlijke groei.

De Westerkim is een kleinschalige, Vreedzame School. In 1904 is onze school gesticht aan de Ooievaarstraat: eind 2020 verhuizen we een paar straten verder naar ons nieuwe schoolgebouw aan het Volkspark.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij willen ons sterke punt, kwaliteitsonderwijs in een kleinschalige daltonschool waar iedereen elkaar bij naam kent, behouden. De afgelopen drie jaar is het aantal leerlingen als gevolg van verhuizingen gedaald. Inmiddels zijn we een 'groeischool' en zitten we in juni 2020 weer op 170 leerlingen.

We hebben tweekleutergroepen die gedurende het jaar volstromen. In de toekomst verwachten we uit te groeien tot een school met 8 volwaardige groepen. Bovendien gaan we dit realiseren in een compleet nieuw gebouw (najaar 2020). We groeien maar we kiezen ervoor om kleinschalig en gemoedelijk te blijven.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
163
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven