Daltonschool De Westerkim

Ooievaarstraat 45 1506 XL Zaandam

  • Deze Multi Functionele Accommodatie is bedoeld voor onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal, naschoolse activiteiten en sport.
  • Het nieuwe schoolgebouw grenst aan het Volkspark (Centrum West)
  • Aan de hand van zijn portfolio vertelt een leerling wat hij geleerd heeft en wat zijn volgende leerdoelen zijn.
  • Naast het cognitieve leren hebben we veel aandacht voor brede ontwikkeling van onze kinderen.
  • De Westerkim gebruikt, naast schriften, laptops, tablets met het programma Snappet en iPads voor de verwerking van de lesstof.

Het team

Toelichting van de school

Wij hebben een evenwichtig opgebouwd team, een mix van ervaring en vernieuwing, leraren en leraressen.

De komende jaren zullen we jongere leerkrachten aantrekken vanwege het vertrek van oudere (i.v.m. pensioen) en om het evenwicht in de gemiddelde leeftijd te bewerkstelligen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht met verlof is, proberen wij in eerste instantie een invalleerkracht te regelen. Wanneer dit niet lukt voegen we de bovenbouwgroepen samen. Soms vervangt de intern begeleider of de directeur de afwezige leerkracht. Wanneer beiden hier door omstandigheden niet toe in staat zijn, worden de leerlingen verdeeld. In het uiterste geval wordt de klas naar huis gestuurd. De kinderen waarvan de ouders werken, worden op school opgevangen in een andere klas.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen zijn per leeftijd gegroepeerd bij een vaste leerkracht. Wanneer het echter bij hun niveau past, kunnen ze de instructie van een bepaald vakgebied in een groep hoger of lager volgen. De roosters zijn hierop afgestemd.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op CBS De Westerkim ondersteunen wij leerlingen waarbij stagnatie in het leren optreedt op het gebied van rekenen en taal. Wij onderzoeken waar de stagnatie door ontstaat en bieden dan passende hulp aan. Leerlingen die extra uitdaging nodig hebben krijgen passende leerstof op niveau en extra lessen aangeboden, zoals schaken, Spaans en archeologie.

Wij zijn ook geschoold in het begeleiden van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van de taakgerichtheid, het gedrag en de sociale interactie. Wanneer leerlingen hulp nodig hebben op een gebied wat wij niet in huis hebben, schakelen we specialisten in van buitenaf.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven