Daltonschool De Westerkim

Ooievaarstraat 45 1506 XL Zaandam

  • Deze Multi Functionele Accommodatie is bedoeld voor onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal, naschoolse activiteiten en sport.
  • Het nieuwe schoolgebouw grenst aan het Volkspark (Centrum West)
  • Aan de hand van zijn portfolio vertelt een leerling wat hij geleerd heeft en wat zijn volgende leerdoelen zijn.
  • Naast het cognitieve leren hebben we veel aandacht voor brede ontwikkeling van onze kinderen.
  • De Westerkim gebruikt, naast schriften, laptops, tablets met het programma Snappet en iPads voor de verwerking van de lesstof.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij zijn erg trots op onze eindresultaten. Dit is het gevolg van een goed pedagogisch klimaat, een passend onderwijsaanbod en een regelmatige evaluatie en analyse van toetsgegevens en observaties.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor de leerkrachten en ouders zijn de tussenresultaten de graadmeter of de leerling voldoende geprofiteerd heeft van het aangeboden onderwijs. De tussenresultaten worden gemeten via de toetsen van het CITO LOVS en de methode gebonden toetsen. Na elke toetsperiode worden de toetsresultaten geëvalueerd en geanalyseerd. Vervolgens worden er in het groepsplan nieuwe vaardigheidsdoelen per leerling en per groep gesteld. Indien nodig wordt het aanbod, de aanpak en de verdeling in niveaugroepen aangepast. Wanneer de resultaten onder de streefdoelen zijn, wordt er een verbeterplan opgesteld. 

Onze tussenresultaten zitten over het algemeen boven het landelijk gemiddelde.

Tussenresultaten 2017/2018: over het algemeen tevreden:

Aandachtspunten: technisch en begrijpend lezen groep 3, spelling en technisch lezen (2e half jaar) groep 4 en werkwoorden groep 8.

Hier wordt in het cursusjaar 2018/2019 extra op ingezet.

Zie bijlage: legenda: niveau 1 (hoog): blauw, niveau ll: groen, niveau lll (gemiddeld): geel, niveau lV: oranje, niveau V (laag): rood Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het doel van CDBS De Westerkim te Zaandam is de capaciteiten van de leerlingen zoveel mogelijk te ontwikkelen en hen een passend advies voor voortgezet onderwijs te geven, zodat de leerling vol zelfvertrouwen de doorgaande lijn kan volgen en niet hoeft af te stromen.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 3 april 2017 heeft de onderwijsinspectie een kwalificatieonderzoek op de Westerkim uitgevoerd met als resultaat het predicaat "GOED".

Vooral het leerstofaanbod, het pedagogisch klimaat en de kwaliteitscultuur sprongen er positief uit.

Wij zijn hier erg trots op. Dit stimuleert ons om onze kwaliteit nog meer te verhogen.

Terug naar boven