Basisschool Teake Jan Roorda

Tjissema 6 9089 BG Wytgaard

  • Schoolfoto van Basisschool Teake Jan Roorda
  • Schoolfoto van Basisschool Teake Jan Roorda
  • Schoolfoto van Basisschool Teake Jan Roorda

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op onze school de Teake Jan Roordaschool in Wytgaard.

Wij genieten elke dag van een prachtig weids uitzicht. We leren van onze omgeving, de natuur en alles wat daarin is te zien en te ervaren. We leren van elkaar; door samen te werken, te overleggen, naar elkaar te kijken en te luisteren. We leren van onszelf; door te ervaren, door gefocust te zijn en door veerkracht te tonen. Wanneer dan na het leren en oefenen de hoogste trede van de uitkijktoren is bereikt; mogen we genieten van dat prachtige uitzicht!

Sinds 10 juni 2015 vormen wij samen met Kinderopvang Friesland in Wytgaard officieel een Kindcentrum, een centrale plek voor kinderen van 0-13 jaar. Want school is meer dan leren én opvang is meer dan spelen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid
  • Vertrouwen
  • Vindingrijkheid
  • Respect
  • Leren leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen zal de komende 4 jaren redelijk stabiel blijven, zo rond de 47 leerlingen. De Bisschop Möller Stichting stuurt momenteel sterk op de kwaliteit van kleine scholen en geeft daarmee ook aan de school in stand te willen houden.

Per 01-10 2014 waren er 25 leerlingen in de leeftijdscategorie 4-7 jaar en 26 leerlingen van 8 jaar en ouder.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
36
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Veranderingen in de samenleving hebben er toe geleid dat een groeiend aantal kinderen tussen de middag onvoldoende thuisopvang hebben, waardoor een toenemende vraag naar een continu-rooster ontstond. Na verschillende gespreksrondes en raadpleging bij de ouders is besloten een continurooster met een vijf-gelijke-dagen model in te voeren. Vanaf augustus 2014 zijn de schooltijden dagelijks van 8.30 tot 14.15 uur

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven