IKC Roorda

Tjissema 6 9089 BG Wytgaard

  • Schoolfoto van IKC Roorda
  • Schoolfoto van IKC Roorda
  • Schoolfoto van IKC Roorda
  • Schoolfoto van IKC Roorda
  • Schoolfoto van IKC Roorda

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Om te pijlen of de Teake Jan Roordaschool voldoet aan de verwachtingen van ouders, leerlingen en het team is in januari/ februari 2019 een tevredenheidsonderzoek gehouden. Het rapportcijfer van de ouders was een 7,4. Echter voor een representatieve uitslag voor de school is een vereiste respons nodig van 75%, de gewenste respons is 87%. De uitslag van de ouders met een respons van 38% was dus niet representatief. 

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven