IKC Roorda

Tjissema 6 9089 BG Wytgaard

  • Schoolfoto van IKC Roorda
  • Schoolfoto van IKC Roorda
  • Schoolfoto van IKC Roorda
  • Schoolfoto van IKC Roorda
  • Schoolfoto van IKC Roorda

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij ons IKC Roorda in Wytgaard!

Wij genieten elke dag van een prachtig weids uitzicht. We leren van onze omgeving, de natuur en alles wat daarin is te zien en te ervaren. We leren van elkaar; door samen te werken, te overleggen, naar elkaar te kijken en te luisteren. We leren van onszelf; door te ervaren, door gefocust te zijn en door veerkracht te tonen. Wanneer dan na het leren en oefenen de hoogste trede van de uitkijktoren is bereikt; mogen we genieten van dat prachtige uitzicht!

Sinds 2015 werkt de Teake Jan Roordaschool met Kinderopvang Friesland samen aan een centrale plek in Wytgaard voor kinderen van 0-13 jaar. Want school is meer dan leren én opvang is meer dan spelen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderzoekend en ontwerpend
  • Leerspieren trainen
  • Samen
  • Respect en vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen zal de komende 4 jaren flink groeien en uitkomen rond de 60 leerlingen. Mede door de samenwerking met de kinderopvang bieden wij als IKC een fijne plek voor de leerlingen om te groeien en te ontwikkelen.

De Bisschop Möller Stichting stuurt momenteel sterk op de kwaliteit van kleine scholen en geeft daarmee ook aan de school in stand te willen houden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
36
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven