Basisschool Toermalijn

Marktstraat 22 1521 DZ Wormerveer

Schoolfoto van Basisschool Toermalijn

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van basisschool Toermalijn in Wormerveer. Toermalijn is een interconfessionele basisschool. Het onderwijs wordt gegeven met respect voor ieders godsdienst of levensovertuiging. Onze school staat open voor alle kinderen uit Zaanstad.

Via deze website kunt u al veel informatie vinden over onze school en onze school vergelijken met andere scholen. Naast de Agora schoolgids kunt u o.a. onze schoolkater terugvinden op onze website www.icb-toermalijn.nl. Wanneer u overweegt te kiezen voor onze school dan nodigen wij u van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding in onze school!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ieder kind telt
  • Plezierig schoolklimaat
  • Optimale onderwijsresultaten
  • Brede vorming
  • Samenwerking met ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De daling van het aantal kinderen in Wormerveer is de laatste paar jaar ook terug te zien in ons leerlingaantal. Door de oplevering van een klein aantal nieuwe woningen is het leerlingenaantal vorig jaar weer iets gestegen. De verwachting is dat na oplevering van het nieuwe schoolgebouw het aantal leerlingen verder stijgt. 
Weergave

Leerlingen
268
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

IKC Toermalijn is deels gerealiseerd door de samenwerking met Tinteltuin.

Elke schooldag is er ook een aanbod voor Peuterspelen en Buitenschoolse Opvang. Na het realiseren van het nieuwe IKC gebouw komt er ook een  kinderdagverblijf. Toermalijn heeft dan een aanbod voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

De medewerkers van de opvang en peuterspelen vormen met het onderwijspersoneel het team van IKC Toermalijn. Zij werken samen aan een doel: het ontwikkelen van kinderen.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Speerpunt van Toermalijn:

Samen met de kinderen en ouders werkt het team voortdurend aan een plezierig en veilig schoolklimaat voor ieder kind.

De thuissituatie, waaronder scheidingen van ouders, veroorzaken bij een aantal kinderen een verstoring van hun welbevinden en hun gedrag. In samenwerking met onder andere het schoolmaatschappelijk werk, het jeugdteam en ouders werken wij aan verbetering en hulpverlening.

Terug naar boven