Basisschool Toermalijn

Noordeinde 80 1521 PB Wormerveer

Schoolfoto van Basisschool Toermalijn

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn IKC Toermalijn voor kinderen uit Wormerveer en omgeving. Toermalijn heeft een interconfessionele identiteit. Het onderwijs wordt gegeven met respect voor ieders godsdienst of levensovertuiging en daarnaast verzorgen wij opvang en peuterspelen. 

Via deze website kunt u veel informatie vinden over ons IKC en ons onderwijs vergelijken met andere scholen. U vindt op deze website o.a. onze schoolgids (in samenwerking met Agora). Kiest u voor ons IKC? Wij nodigen u van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding in ons IKC (onderwijs, opvang en peuterspelen).  U kunt zich hiervoor aanmelden via onze website: www.icb-toermalijn.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ieder kind telt
  • Plezierig schoolklimaat
  • Optimale onderwijsresultaten
  • Brede vorming
  • Samenwerking met ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Toermalijn telt 268 leerlingen (1-10-2019), hier is een lichte daling te zien van 2% per jaar. De verwachting is dat het leerlingenaantal groeit wanneer de nieuwbouw gerealiseerd is (naar verwachting 285 leerlingen op 1-10-2021).
Bij Peuterspelen is de laatste jaren een ontwikkeling zichtbaar, waarbij kinderen pas vanaf hun derde jaar Peuterspelen bezoeken, of zelfs helemaal geen voorschool (of kinderdagverblijf) genoten hebben. We stimuleren ouders om hun kind vanaf 2 jaar te laten starten bij peuterspelen. Dit is goed voor de cognitieve, creatieve, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling.  
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
246
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

IKC Toermalijn is gerealiseerd door een samenwerking van Agora en Tinteltuin.

Elke dag is er een aanbod voor onderwijs, peuterspelen en buitenschoolse opvang. Na het realiseren van het nieuwe IKC gebouw (ongeveer in juni 2022) komt er ook een  kinderdagverblijf bij. Toermalijn heeft dan een aanbod voor kinderen tot 13 jaar.

De medewerkers van onderwijs, opvang en peuterspelen vormen één team. Zij werken samen aan een doel: het ontwikkelen van kinderen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Samen met de kinderen en ouders werkt het team voortdurend aan een plezierig en veilig schoolklimaat voor ieder kind.

De thuissituatie, waaronder scheidingen van ouders, veroorzaken soms een verstoring van het welbevinden en het gedrag van een kind. In samenwerking met onder andere het schoolmaatschappelijk werk, het jeugdteam en ouders werken wij aan ondersteuning en zorgen we ervoor dt we het kind 'zien'.

Toermalijn heeft een digitaal veiligheidsplan.

Terug naar boven